Skip to main content

KAPITOLA JEDENÁCTÁ

Jaḍa Bharata poučuje krále Rahūgaṇu

V této kapitole brāhmaṇa Jaḍa Bharata podrobně poučuje Mahārāje Rahūgaṇu. Říká mu: “Nejsi nijak zvlášť zkušený, a přesto se vydáváš za učence, neboť jsi velice pyšný na své poznání. Ten, kdo je skutečně na transcendentální úrovni, se nestará o společenské chování, které si vyžaduje za oběť duchovní pokrok. Společenské chování patří do oblasti karma-kāṇḍy, hmotného prospěchu. Takovými činnostmi nemůže nikdo duchovně pokročit. Podmíněná duše vždy podléhá kvalitám hmotné přírody, a proto se zajímá pouze o hmotný zisk a příznivé či nepříznivé hmotné věci. Mysl, která je vůdcem smyslů, je tedy život za životem pohroužená v hmotných činnostech. Kvůli tomu živá bytost znovu a znovu dostává různé druhy těl a trpí v neblahých hmotných podmínkách. Společenské chování se utváří na základě mentálních výmyslů. Ten, jehož mysl je pohroužená v těchto činnostech, zůstane určitě podmíněný v hmotném světě. Podle různých názorů existuje jedenáct či dvanáct mentálních činností, které lze transformovat ve stovky a tisíce. Člověk, který si není vědom Kṛṣṇy, je v područí všech těchto mentálních výmyslů, a podléhá tedy hmotné energii. Živá bytost, jež je osvobozená od mentálních výmyslů, dosahuje úrovně čisté duše, zbavené hmotného znečištění. Existují dva druhy živých bytostí — jīvātmā a paramātmā, individuální duše a Nejvyšší Duše. Tato Nejvyšší Duše je ve Své konečné realizaci Pán Vāsudeva, Kṛṣṇa. Vstupuje do srdce každého a ovládá živou bytost při jejím různém jednání. Vāsudeva je tedy nejvyšším útočištěm všech živých bytostí. Pochopit Nejvyšší Duši a své postavení ve vztahu k Pánu může ten, kdo se zcela zbavil nežádoucí společnosti obyčejných lidí. Tak se člověk může stát způsobilým k překonání oceánu nevědomosti. Příčinou podmíněného života je připoutanost k vnější energii. Člověk musí tyto mentální výmysly přemoci; dokud je nepřemůže, nikdy se nezbaví hmotné úzkosti. Přestože mentální výmysly nemají žádnou hodnotu, jejich vliv nelze podceňovat. Nikdo by neměl zanedbat ovládání mysli. Zanedbá-li je, mysl se stane tak mocnou, že její majitel okamžitě zapomene na své skutečné postavení. Jakmile živá bytost zapomene, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy a že služba Kṛṣṇovi je jejím jediným zaměstnáním, hmotná příroda ji odsoudí k tomu, aby sloužila smyslovým předmětům. Mentální výmysly je třeba zabít mečem v podobě služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho oddanému (guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja).”

Verš

brāhmaṇa uvāca
akovidaḥ kovida-vāda-vādān
vadasy atho nāti-vidāṁ variṣṭhaḥ
na sūrayo hi vyavahāram enaṁ
tattvāvamarśena sahāmananti

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvācabrāhmaṇa řekl; akovidaḥ — nezkušený; kovida-vāda-vādān — slova, která používají zkušení lidé; vadasi — říkáš; atho — proto; na — ne; ati-vidām — těch, kdo jsou velice zkušení; variṣṭhaḥ — nejdůležitější; na — ne; sūrayaḥ — takové inteligentní osoby; hi — vskutku; vyavahāram — světské a společenské chování; enam — toto; tattva — pravdy; avamarśena — kvalitní posouzení za pomoci inteligence; saha — s; āmananti — rozmlouvají.

Překlad

Brāhmaṇa Jaḍa Bharata řekl: Můj milý králi, přestože jsi zcela nezkušený, snažíš se mluvit jako velice zkušený člověk. Nelze tě tedy považovat za zkušeného. Zkušený člověk neprohlašuje to co ty o vztahu mezi pánem a služebníkem či o hmotných bolestech a radostech. To jsou pouze vnější činnosti. Žádný pokročilý, zkušený člověk, který zvažuje Absolutní Pravdu, takto nemluví.

Význam

Kṛṣṇa podobně pokáral Arjunu. Aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase — “Zatímco pronášíš učená slova, naříkáš nad něčím, co není hodno zármutku.” (Bg. 2.11) 99,9 procent lidí se také snaží mluvit jako zkušení rádci, ale ve skutečnosti nemají duchovní poznání, a proto mluví nesmysly jako nezkušené děti. Jejich slovům tedy nelze přikládat žádnou důležitost. Musíme se učit od Kṛṣṇy nebo Jeho oddaného. Hovoří-li člověk na základě této zkušenosti — to znamená na základě duchovního poznání — pak jsou jeho slova cenná. V současnosti je celý svět plný pošetilých lidí. Bhagavad-gītā o nich říká, že jsou mūḍhové. Snaží se vládnout lidské společnosti, ale jelikož postrádají duchovní poznání, je celý svět v chaotickém stavu. Aby se člověk z této nešťastné situace dostal, musí vyvinout vědomí Kṛṣṇy a nechat se poučit od nějaké vznešené osobnosti, jako je Jaḍa Bharata, Pán Kṛṣṇa a Kapiladeva. To je jediný způsob, jak vyřešit problémy hmotného života.

Verš

tathaiva rājann uru-gārhamedha-
vitāna-vidyoru-vijṛmbhiteṣu
na veda-vādeṣu hi tattva-vādaḥ
prāyeṇa śuddho nu cakāsti sādhuḥ

Synonyma

tathā — proto; eva — vskutku; rājan — ó králi; uru-gārha-medha — obřady spojené s hmotným rodinným životem; vitāna-vidyā — o poznání, které zvětšuje; uru — velice; vijṛmbhiteṣu — mezi těmi, kdo se zajímají; na — ne; veda-vādeṣu — kdo předkládají podání Ved; hi — jistě; tattva-vādaḥ — duchovní věda; prāyeṇa — téměř vždy; śuddhaḥ — prostá všeho znečištění; nu — vskutku; cakāsti — projeví se; sādhuḥ — ten, kdo je pokročilý v oddané službě.

Překlad

Můj milý králi, rozpravy o vztahu mezi pánem a služebníkem, králem a poddaným a podobně jsou pouhými hovory o hmotných činnostech. Lidé, kteří se zajímají o hmotné jednání vyložené ve Vedách, jsou zabráni do vykonávání hmotných obětí a vkládají víru do svých hmotných činností. U takových lidí se duchovní pokrok rozhodně nemůže projevit.

Význam

V tomto verši jsou dvě významná slova — veda-vāda a tattva-vāda. Podle Bhagavad-gīty se ti, kdo pouze lpějí na védských písmech, aniž by znali smysl Ved či Vedānta-sūtry, nazývají veda-vāda-ratāḥ.

yām imāṁ puṣpitāṁ vācaṁ
pravadanty avipaścitaḥ
veda-vāda-ratāḥ pārtha
nānyad astīti vādinaḥ
kāmātmānaḥ svarga-parā
janma-karma-phala-pradām
kriyā-viśeṣa-bahulāṁ
bhogaiśvarya-gatiṁ prati

“Lidé s nedostatečným poznáním si libují v květnatých slovech Ved, jež doporučují různé plodonosné činnosti vedoucí k dosažení nebeských planet, výhodného zrození, moci a dalších výsad. Jelikož touží po smyslovém požitku a životě v bohatství, říkají, že nic vyššího již neexistuje.” (Bg. 2.42-43)

Stoupenci Ved zvaní veda-vāda většinou tíhnou ke karma-kāṇḍě, vykonávání védských obětí, díky nimž dosahují vyšších planetárních soustav. Obvykle praktikují systém Cāturmāsya. Akṣayyaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ sukṛtaṁ bhavati — ten, kdo vykonává cāturmāsya-yajñu, se stane zbožným. Zbožný člověk může dospět na vyšší planetární soustavy (ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthāḥ). Někteří stoupenci Ved jsou připoutaní ke karma-kāṇḍě, védským plodonosným činnostem, aby dosáhli vyšší životní úrovně. Jiní naopak namítají, že to není cílem Ved. Tad yathaiveha karma-jitaḥ lokaḥ kṣīyate evam evam utra puṇya-jitaḥ lokaḥ kṣīyate. Někdo může v tomto světě dosáhnout vysokého postavení tím, že se narodí v aristokratické rodině, získá dobré vzdělání, je krásný či velice bohatý. To jsou dary za zbožné činnosti vykonané v minulém životě. Po vyčerpání nahromaděných zbožných činů je však všemu konec. Budeme-li lpět na zbožném jednání, můžeme v příštím životě získat tyto různé světské vymoženosti a narodit se na nebeských planetách. To vše ale nakonec skončí. Kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti (Bg. 9.21) — jakmile živá bytost vyčerpá své nahromaděné zbožné činy, musí se znovu vrátit na tuto martya-loku. Podle védských pokynů není vykonávání zbožných činností skutečným cílem Ved. Ten vysvětluje Bhagavad-gītā: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ — cílem Ved je pochopit Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Veda-vādīni ve skutečnosti nejsou pokročilí v poznání a stoupenci jñāna-kāṇḍy (pochopení Brahmanu) také nejsou dokonalí. Kdo však dospěje na úroveň upāsany a začne uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, dosáhne dokonalosti (ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param). Ve Vedách se samozřejmě hovoří o uctívání různých polobohů a vykonávání obětí, ale takové uctívání je nižší, neboť lidé, kteří se mu věnují, nevědí, že konečným cílem je Viṣṇu (na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum). Člověk dosáhne dokonalosti života, když dospěje na úroveň bhakti-yogy (viṣṇor ārādhanam). Jinak není tattva-vādī, ale — jak uvádí Bhagavad-gītāveda-vādī, slepý následovník védských pokynů. Veda-vādī se nemůže zbavit hmotného znečištění, dokud se nestane tattva-vādīnem neboli znalcem tattvy, Absolutní Pravdy. Tattva je rovněž vnímána ve třech aspektech: brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. I když člověk dospěje na úroveň pochopení tattvy, musí uctívat Bhagavāna — Viṣṇua a Jeho expanze; jinak ještě stále není dokonalý. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate — kdo po mnoha životech nabyl skutečného poznání, odevzdá se Kṛṣṇovi. Závěr je, že neinteligentní lidé s nedostatečným poznáním nechápou Bhagavāna, Brahman či Paramātmu, ale ten, kdo studoval Vedy a pochopil Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost Božství, je na úrovni dokonalého poznání.

Verš

na tasya tattva-grahaṇāya sākṣād
varīyasīr api vācaḥ samāsan
svapne niruktyā gṛhamedhi-saukhyaṁ
na yasya heyānumitaṁ svayaṁ syāt

Synonyma

na — ne; tasya — jeho (studenta Ved); tattva-grahaṇāya — pro přijetí skutečného smyslu védského poznání; sākṣāt — přímo; varīyasīḥ — velmi vznešená; api — ačkoliv; vācaḥ — slova Ved; samāsan — jsou dostatečná; svapne — ve snu; niruktyā — příkladem; gṛha-medhi-saukhyam — štěstí v tomto hmotném světě; na — ne; yasya — toho, kdo; heya-anumitam — došel k závěru, že je podřadné; svayam — automaticky; syāt — stane se.

Překlad

O snu člověk automaticky ví, že byl iluzorní a nedůležitý, a stejně tak si nakonec uvědomí, že hmotné štěstí v tomto či v příštím životě, na této či na nějaké vyšší planetě, je zanedbatelné. Když toto realizuje, nebudou mu Vedy pro získání přímého poznání pravdy stačit, přestože jsou jedinečným pramenem.

Význam

V Bhagavad-gītě (2.45) Kṛṣṇa radil Arjunovi, aby byl transcendentální hmotným činnostem, ke kterým dávají podnět tři kvality hmotné přírody (traiguṇya-viṣayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna). Cílem studia Ved je překonat činnosti tří hmotných kvalit. V hmotném světě je kvalita dobra samozřejmě považována za nejlepší, a kdo se nachází na úrovni sattva-guṇy, může dosáhnout vyšších planetárních soustav. To však není dokonalost. Je třeba dojít k závěru, že ani úroveň sattva-guṇy není dobrá. Člověk může snít, že se stal králem se spořádanou rodinou, maželkou a dětmi, ale jakmile sen skončí, zjistí, že se jednalo o iluzi. Pro toho, kdo chce získat duchovní osvobození, jsou všechny druhy hmotného štěstí nežádoucí. Ten, kdo nepochopil, že s žádným druhem hmotného štěstí nemá nic společného, nemůže dospět na úroveň pochopení Absolutní Pravdy (tattva-jñāna). Karmī, jñānī i yogīni usilují o určité hmotné zlepšení své situace. Karmī ve dne v noci těžce pracují pro tělesné pohodlí a jñānī pouze spekulují, jak se vyprostit ze zajetí karmy a splynout se září Brahmanu. Yogīny zase velice přitahuje dosažení hmotné dokonalosti a magických sil. Ti všichni se snaží být po hmotné stránce dokonalí, ale oddaný zaměstnaný oddanou službou velice snadno dospěje na úroveň nirguṇy, a výsledky karmy, jñāny i yogy jsou pro něho proto zanedbatelné. Na úrovni tattva-jñāna je tedy jedině oddaný. Jñānī je samozřejmě v lepším postavení než karmī, ale ani to nestačí; nejprve musí být skutečně osvobozen, a poté se bude moci zapojit do oddané služby (mad-bhaktiṁ labhate parām).

Verš

yāvan mano rajasā pūruṣasya
sattvena vā tamasā vānuruddham
cetobhir ākūtibhir ātanoti
niraṅkuśaṁ kuśalaṁ cetaraṁ vā

Synonyma

yāvat — dokud; manaḥ — mysl; rajasā — kvalitou vášně; pūruṣasya — živé bytosti; sattvena — kvalitou dobra; — nebo; tamasā — kvalitou temnoty; — nebo; anuruddham — ovládaná; cetobhiḥ — poznávacími smysly; ākūtibhiḥ — činnými smysly; ātanoti — zvětšuje; niraṅkuśam — nezávislá jako slon, který není řízený trojzubcem; kuśalam — příznivé; ca — také; itaram — jiné než příznivé, tedy hříšné činnosti; — nebo.

Překlad

Dokud je mysl živé bytosti znečištěná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), je jako nezávislý, neovládaný slon a s pomocí smyslů pouze zvětšuje rozsah svých zbožných a bezbožných činností. Výsledkem je, že živá bytost zůstává v hmotném světě, aby si užívala radostí a trpěla bolestmi, což povstává z hmotného jednání.

Význam

V Caitanya-caritāmṛtě je řečeno, že zbožné i bezbožné hmotné činnosti jsou v protikladu k oddané službě. Oddaná služba znamená mukti, osvobození z hmotného zapletení, ale zbožné i bezbožné činnosti zaplétají živou bytost v hmotném světě. Je-li mysl zaujata zbožnými a bezbožnými činnostmi uvedenými ve Vedách, živá bytost zůstává věčně v temnotě a nemůže dosáhnout absolutní úrovně. Změna vědomí od nevědomosti k vášni nebo od vášně k dobru problém ve skutečnosti neřeší. Jak uvádí Bhagavad-gītā (14.26): sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate. Musíme dospět na transcendentální úroveň; jinak zůstane naše životní mise nenaplněná.

Verš

sa vāsanātmā viṣayoparakto
guṇa-pravāho vikṛtaḥ ṣoḍaśātmā
bibhrat pṛthaṅ-nāmabhi rūpa-bhedam
antar-bahiṣṭvaṁ ca purais tanoti

Synonyma

saḥ — ta; vāsanā — plná mnoha tužeb; ātmā — mysl; viṣaya-uparaktaḥ — připoutaná k hmotnému štěstí, smyslovému požitku; guṇa-pravāhaḥ — puzená silou sattva-guṇy, rajo-guṇy nebo tamo-guṇy; vikṛtaḥ — proměněná chtíčem a podobně; ṣoḍaśa-ātmā — hlavní ze šestnácti hmotných prvků (pět hrubohmotných prvků, deset smyslů a mysl); bibhrat — putuje; pṛthak-nāmabhiḥ — s různými jmény; rūpa-bhedam — přijímá různé podoby; antaḥ-bahiṣṭvam — s nejlepšími či nejhoršími vlastnostmi; ca — a; puraiḥ — s různými tělesnými podobami; tanoti — projevuje se.

Překlad

Jelikož je mysl pohroužená v touhách po zbožném a bezbožném jednání, přirozeně podléhá proměnám chtíče a hněvu, a proto ji přitahuje hmotný smyslový požitek. Je tedy řízena kvalitami dobra, vášně a nevědomosti. Existuje jedenáct smyslů a pět hmotných prvků, a z těchto šestnácti složek je mysl tou hlavní. To ona způsobuje zrození v různých druzích těl — polobohů, lidských bytostí, zvířat a ptáků. Podle toho, zda se mysl nachází na vyšší či nižší úrovni, přijímá vyšší či nižší hmotné tělo.

Význam

Převtělování v rámci 8 400 000 životních druhů je způsobené tím, že mysl je znečištěná určitými hmotnými kvalitami. Kvůli mysli podléhá duše zbožným a bezbožným činnostem. Pokračování hmotné existence je jako vlny hmotné přírody. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura o tom říká: māyāra vaśe yāccha bhese', khāccha hābuḍubu, bhāi — “Můj milý bratře, duše je zcela pod vládou māyi, jejíž vlny tě unášejí.” To rovněž potvrzuje Bhagavad-gītā:

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Zmatená duše se pod vlivem falešného ega považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” (Bg. 3.27)

Hmotná existence znamená být plně ovládán hmotnou přírodou. Mysl je ústředím pro přijímání příkazů, které hmotná příroda dává. Takto je živá bytost neustále, věk za věkem, unášena v různých druzích těl.

kṛṣṇa bhuli' sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsāra-duḥkha

(Caitanya-caritāmṛta, Madhya 20.117)

Živá bytost, která zapomněla na Kṛṣṇu, je poutána zákony hmotné přírody.

Verš

duḥkhaṁ sukhaṁ vyatiriktaṁ ca tīvraṁ
kālopapannaṁ phalam āvyanakti
āliṅgya māyā-racitāntarātmā
sva-dehinaṁ saṁsṛti-cakra-kūṭaḥ

Synonyma

duḥkham — neštěstí způsobené bezbožnými činnostmi; sukham — štěstí pocházející ze zbožných činností; vyatiriktam — iluzi; ca — také; tīvram — silnou; kāla-upapannam — získanou časem; phalam — výslednou reakci; āvyanakti — vytváří; āliṅgya — sevření; māyā-racita — stvořené hmotnou přírodou; antaḥ-ātmā — mysl; sva-dehinam — samotná živá bytost; saṁsṛti — akcí a reakcí hmotné existence; cakra-kūṭaḥ — která vláká živou bytost do koloběhu.

Překlad

Materialistická mysl zahaluje duši živé bytosti a přenáší ji do různých životních druhů. To se nazývá pokračující hmotná existence. Živá bytost kvůli mysli trpí hmotným neštěstím nebo si užívá hmotného štěstí. Mysl, která je takto ovlivněna iluzí, vytváří další zbožné a bezbožné činnosti a jejich karmu, a tak se duše stává podmíněnou.

Význam

Mentální činnosti pod vlivem hmotné přírody způsobují štěstí a neštěstí v hmotném světě. Živá bytost zahalená iluzí věčně pokračuje v podmíněném životě pod různými označeními. Takové živé bytosti se nazývají nitya-baddha, věčně podmíněné. Mysl je, celkově vzato, příčinou podmíněného života; celý jógový proces je proto určen k ovládnutí mysli a smyslů. Je-li ovládnutá mysl, jsou automaticky ovládnuté i smysly, a tak je duše zachráněna před reakcemi za zbožné a bezbožné jednání. Když mysl spočívá u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ), smysly automaticky slouží Pánu. Jsou-li mysl a smysly zaměstnány oddanou službou, živá bytost si začíná být přirozeně vědoma Kṛṣṇy. Jakmile někdo neustále myslí na Kṛṣṇu, stane se dokonalým yogīnem, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā). Tato mysl, antarātmā, je podmíněná hmotnou přírodou. Māyā-racitāntarātmā sva-dehinaṁ saṁsṛti-cakra-kūṭaḥ — mysl, která je velice mocná, zahaluje živou bytost a vrhá ji do vln hmotné existence.

Verš

tāvān ayaṁ vyavahāraḥ sadāviḥ
kṣetrajña-sākṣyo bhavati sthūla-sūkṣmaḥ
tasmān mano liṅgam ado vadanti
guṇāguṇatvasya parāvarasya

Synonyma

tāvān — do té doby; ayam — tato; vyavahāraḥ — umělá označení (být tlustý či hubený, patřit k polobohům či lidským bytostem); sadā — vždy; āviḥ — projevující; kṣetra-jña — živé bytosti; sākṣyaḥ — svědectví; bhavati — je; sthūla-sūkṣmaḥ — tlustá a hubená; tasmāt — proto; manaḥ — mysl; liṅgam — příčina; adaḥ — toto; vadanti — říkají; guṇa-aguṇatvasya — pohroužení v hmotných vlastnostech nebo ve stavu bez hmotných vlastností; para-avarasya — a horších či lepších životních podmínek.

Překlad

Mysl nutí podmíněnou duši v tomto hmotném světě putovat různými životními druhy, a živá bytost tak prožívá světské události v různých podobách — jako člověk či polobůh, tlustý či hubený a tak dále. Učenci říkají, že mysl je příčinou tělesného vzhledu, spoutanosti a osvobození.

Význam

Stejně jako je mysl příčinou spoutanosti, může být i příčinou osvobození. Zde je označena výrazem para-avara. Para znamená transcendentální a avara znamená hmotná. Když je mysl zaměstnána službou Pánu (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayoḥ), nazývá se para, transcendentální. Když je zaměstnána hmotným smyslovým požitkem, nazývá se avara, hmotná. V tuto chvíli, v našem podmíněném stavu, je naše mysl plně pohroužená v hmotném smyslovém požitku, ale procesem oddané služby může být očištěna a přivedena ke svému původnímu vědomí Kṛṣṇy. Často uvádíme příklad Ambarīṣe Mahārāje. Sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane. Mysl musí být ovládnutá ve vědomí Kṛṣṇy. Jazyk lze použít k šíření Kṛṣṇova poselství a oslavování Pána nebo k přijímání prasādam, zbytků potravy obětované Kṛṣṇovi. Sevonmukhe hi jihvādau — když člověk používá jazyk ve službě Pánu, mohou se očistit i ostatní smysly. Nārada-pañcarātra uvádí: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam — když jsou mysl a smysly živé bytosti očištěné, je očištěna celá její existence a také všechna její označení. Již se nepovažuje za člověka, poloboha, kočku, psa, hinduistu, muslima a tak dále. Když jsou smysly a mysl očištěné a živá bytost je plně zaměstnaná službou Kṛṣṇovi, může být vysvobozena a vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

guṇānuraktaṁ vyasanāya jantoḥ
kṣemāya nairguṇyam atho manaḥ syāt
yathā pradīpo ghṛta-vartim aśnan
śikhāḥ sadhūmā bhajati hy anyadā svam
padaṁ tathā guṇa-karmānubaddhaṁ
vṛttīr manaḥ śrayate ’nyatra tattvam

Synonyma

guṇa-anuraktam — připoutaná k hmotným kvalitám přírody; vyasanāya — pro podmínění v hmotné existenci; jantoḥ — živé bytosti; kṣemāya — pro nejvyšší blaho; nairguṇyam — neovlivněná hmotnými kvalitami přírody; atho — takto; manaḥ — mysl; syāt — stává se; yathā — jako; pradīpaḥ — lampa; ghṛta-vartim — knot v přečištěném másle; aśnan — hoří; śikhāḥ — plamen; sadhūmāḥ — s kouřem; bhajati — užívá si; hi — jistě; anyadā — jinak; svam — svého původního; padam — postavení; tathā — tak; guṇa-karma-anubaddham — spoutaná kvalitami přírody a reakcemi za hmotné činnosti; vṛttīḥ — různá zaměstnání; manaḥ — mysl; śrayate — přijímá útočiště u; anyatra — jinak; tattvam — její původní postavení.

Překlad

Když se mysl živé bytosti pohrouží do smyslového požitku hmotného světa, způsobuje podmíněný život a utrpení v hmotné existenci. Jakmile se však od hmotného požitku odpoutá, stane se příčinou osvobození. Když plamen spaluje knot nesprávným způsobem, lampa zčerná, ale když je lampa plná ghí a hoří správně, dává jasné světlo. Je-li mysl pohroužená v hmotném smyslovém požitku, způsobuje utrpení, a je-li od něho odpoutaná, září původním jasem vědomí Kṛṣṇy.

Význam

Mysl je tedy příčinou jak hmotné existence, tak i osvobození. Každý trpí v tomto hmotném světě kvůli mysli; proto je správné ji cvičit—zbavovat ji hmotné připoutanosti a plně zaměstnat službou Pánu. To se nazývá duchovní zaměstnání. Bhagavad-gītā potvrzuje:

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“Kdo Mi slouží s úplnou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, ten ihned transcenduje kvality hmotné přírody a dostává se na úroveň Brahmanu.” (Bg. 14.26)

Mysl bychom měli plně zaměstnat činnostmi ve vědomí Kṛṣṇy — pak bude příčinou našeho osvobození, našeho návratu domů, zpátky k Bohu. Budeme-li ji však i nadále zaměstnávat hmotným jednáním pro uspokojení smyslů, způsobí nám trvalé otroctví a donutí nás setrvávat v tomto hmotném světě v různých tělech a trpět důsledky našich různých činností.

Verš

ekādaśāsan manaso hi vṛttaya
ākūtayaḥ pañca dhiyo ’bhimānaḥ
mātrāṇi karmāṇi puraṁ ca tāsāṁ
vadanti haikādaśa vīra bhūmīḥ

Synonyma

ekādaśa — jedenáct; āsan — existuje; manasaḥ — mysli; hi — jistě; vṛttayaḥ — činnosti; ākūtayaḥ — činné smysly; pañca — pět; dhiyaḥ — poznávací smysly; abhimānaḥ — falešné ego; mātrāṇi — různé předměty smyslového vnímání; karmāṇi — různé hmotné činnosti; puram ca — a tělo, společnost, národ, rodina či místo zrození; tāsām — těchto funkcí; vadanti — říkají; ha — ó; ekādaśa — jedenáct; vīra — ó hrdino; bhūmīḥ — pole činnosti.

Překlad

Existuje pět činných smyslů, pět poznávacích smyslů a dále je tu falešné ego. To vše představuje jedenáct oblastí působení mysli. Ó hrdino, předměty smyslového vnímání (jako je zvuk a dotek), činnosti orgánů (jako je vyměšování) a různé druhy těl, společnosti, přátelství a osobnosti považují učenci za pole činností pro funkce mysli.

Význam

Mysl je vládcem pěti poznávacích a pěti činných smyslů. Každý smysl má své příslušné pole činností a mysl je ve všech případech vládcem či vlastníkem. Živá bytost se pod vlivem falešného ega považuje za tělo a uvažuje v pojmech “moje tělo, můj dům, moje rodina, moje společnost, můj národ” a tak dále. Tyto falešné představy totožnosti jsou výsledkem expanzí falešného ega a pod jejich vlivem si živá bytost o sobě myslí, že je to či ono, a tak se zaplétá do hmotné existence.

Verš

gandhākṛti-sparśa-rasa-śravāṁsi
visarga-raty-arty-abhijalpa-śilpāḥ
ekādaśaṁ svīkaraṇaṁ mameti
śayyām ahaṁ dvādaśam eka āhuḥ

Synonyma

gandha — vůně; ākṛti — podoba; sparśa — dotek; rasa — chuť; śravāṁsi — a zvuk; visarga — vyměšování; rati — pohlavní styk; arti — pohyb; abhijalpa — řeč; śilpāḥ — uchopování či upouštění; ekādaśam — jedenácté; svīkaraṇam — přijímané jako; mama — moje; iti — takto; śayyām — toto tělo; aham — já; dvādaśam — dvanácté; eke — někteří; āhuḥ — říkají.

Překlad

Zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně jsou předměty vnímání pěti poznávacích smyslů. Řeč, dotek, pohyb, vyměšování a pohlavní styk jsou funkce činných smyslů. Kromě toho existuje ještě další pojetí, na základě kterého si živá bytost myslí: “Toto je mé tělo, má společnost, má rodina, můj národ,” a tak dále. Tato jedenáctá funkce, která náleží mysli, se nazývá falešné ego. Podle některých filozofů se jedná o dvanáctou funkci a jejím polem činností je tělo.

Význam

Jedenáct prvků má různé funkce. Nosem čicháme, očima se díváme, ušima posloucháme, a takto získáváme poznání. Existují také činné smysly (karmendriya) — ruce, nohy, genitálie, konečník a ústa. Když se falešné ego expanduje, nutí živou bytost uvažovat: “Toto je mé tělo, má rodina, společnost, země,” a tak dále.

Verš

dravya-svabhāvāśaya-karma-kālair
ekādaśāmī manaso vikārāḥ
sahasraśaḥ śataśaḥ koṭiśaś ca
kṣetrajñato na mitho na svataḥ syuḥ

Synonyma

dravya — fyzickými předměty; sva-bhāva — přírodou jakožto příčinou vývoje; āśaya — prostředím; karma — předurčenými reakcemi; kālaiḥ — časem; ekādaśa — jedenáct; amī — všech těchto; manasaḥ — mysli; vikārāḥ — proměn; sahasraśaḥ — na tisíce; śataśaḥ — na stovky; koṭiśaḥ ca — a na milióny; kṣetra-jñataḥ — z původní Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; mithaḥ — jedna z druhé; na — ani; svataḥ — ze sebe samotných; syuḥ — jsou.

Překlad

Fyzické prvky, příroda jakožto původní příčina, prostředí, osud a prvek času — to vše jsou hmotné příčiny. Jedenáct funkcí se po vzrušení těmito hmotnými příčinami mění na stovky, potom na tisíce a potom na milióny funkcí. K těmto proměnám však nedochází automaticky, vzájemnou kombinací — všechny podléhají řízení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Neměli bychom si myslet, že všechny interakce hrubých a subtilních fyzických prvků, které způsobují proměnu mysli a vědomí, se odehrávají nezávisle. Probíhají pod řízením Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (15.15) Kṛṣṇa říká, že Pán sídlí v srdci každého (sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca). Jak je uvedeno zde, Nadduše (kṣetrajña) řídí vše. Živá bytost je také kṣetrajña, ale svrchovaný kṣetrajña je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tím, kdo svědčí a kdo dává rozkazy. Vše se děje pod Jeho vedením. Živá bytost si svou povahou a svými nadějemi vytváří různé sklony a Nejvyšší Pán ji vychovává prostřednictvím hmotné přírody. Tělo, příroda a fyzické prvky nejednají automaticky, ale podléhají řízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Příroda není nezávislá ani činná sama o sobě. Bhagavad-gītā potvrzuje, že za přírodou stojí Nejvyšší Pán.

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” (Bg. 9.10)

Verš

kṣetrajña etā manaso vibhūtīr
jīvasya māyā-racitasya nityāḥ
āvirhitāḥ kvāpi tirohitāś ca
śuddho vicaṣṭe hy aviśuddha-kartuḥ

Synonyma

kṣetra-jñaḥ — individuální duše; etāḥ — všechny tyto; manasaḥ — mysli; vibhūtīḥ — různé činnosti; jīvasya — živé bytosti; māyā-racitasya — stvořené vnější, hmotnou energií; nityāḥ — od nepaměti; āvirhitāḥ — někdy projevené; kvāpi — někde; tirohitāḥ ca — a neprojevené; śuddhaḥ — očištěná; vicaṣṭe — vidí to; hi — jistě; aviśuddha — neočištěného; kartuḥ — konatele.

Překlad

V mysli individuální duše, která postrádá vědomí Kṛṣṇy, vytváří vnější energie mnoho nápadů a činností. Ty existují již od nepaměti. Někdy jsou projevené — ve stavu bdění a snění — ale během hlubokého spánku (nevědomí) či tranzu zmizí. Ten, kdo je osvobozený již v tomto životě (jīvan-mukta), to vše zřetelně vidí.

Význam

Bhagavad-gītā (13.3) uvádí: kṣetrajñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata. Existují dva druhy živých bytostí (kṣetrajña) — individuální a svrchovaná. Obyčejná živá bytost zná do určité míry své vlastní tělo, ale Nejvyšší, Paramātmā, zná situaci všech těl. Individuální živá bytost je lokalizovaná, a Nejvyšší, Paramātmā, je všeprostupující. V této sloce se slovo kṣetrajña vztahuje na obyčejnou živou bytost; nikoliv na svrchovanou. Obyčejná živá bytost může být dvojího druhu — nitya-baddha nebo nitya-mukta. Jedna je věčně podmíněná a druhá věčně osvobozená. Věčně osvobozené živé bytosti sídlí v duchovním světě (Vaikuṇṭha jagat) a do hmotného světa nikdy neklesají. Ty, které se nacházejí v hmotném světě, jsou podmíněné duše (nitya-baddha). Tyto podmíněné duše se mohou osvobodit ovládnutím mysli, neboť ta je příčinou podmíněného života. Jestliže je mysl vycvičená a duše není pod její vládou, živá bytost může být osvobozená dokonce i v tomto hmotném světě. Když je duše osvobozená, nazývá se jīvan-mukta. Jīvan-mukta ví, jak se stal podmíným, a proto se snaží očistit a vrátit domů, zpátky k Bohu. Věčně podmíněná duše je věčně podmíněná proto, že ji ovládá mysl. Podmíněný a osvobozený stav jsou přirovnány ke spánku (nevědomí) a bdění. Ti, kdo spí a jsou nevědomí, jsou věčně podmínění, ale ti, kdo jsou probuzení, chápou, že jsou věčně nedílnými částmi Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, a proto Mu i v tomto hmotném světě slouží. To potvrzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī: īhā yasya harer dāsye. Začne-li někdo sloužit Kṛṣṇovi, je osvobozený, i když vypadá jako podmíněná duše v hmotném světě. Jīvan-muktaḥ sa ucyate. Je-li jeho jediným zájmem služba Kṛṣṇovi, má být považován za osvobozeného, ať už je v jakémkoliv postavení.

Verš

kṣetrajña ātmā puruṣaḥ purāṇaḥ
sākṣāt svayaṁ jyotir ajaḥ pareśaḥ
nārāyaṇo bhagavān vāsudevaḥ
sva-māyayātmany avadhīyamānaḥ
yathānilaḥ sthāvara-jaṅgamānām
ātma-svarūpeṇa niviṣṭa īśet
evaṁ paro bhagavān vāsudevaḥ
kṣetrajña ātmedam anupraviṣṭaḥ

Synonyma

kṣetra-jñaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātmā — všeprostupující, přítomný všude; puruṣaḥ — neomezený vládce, který má nekonečnou moc; purāṇaḥ — původní; sākṣāt — Jehož lze vnímat nasloucháním od autorit a přímým vnímáním; svayam — osobní; jyotiḥ — projevuje Své tělesné paprsky (záři Brahmanu); ajaḥ — nezrozený; pareśaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; nārāyaṇaḥ — místo spočinutí všech živých bytostí; bhagavān — Osobnost Božství oplývající v plné míře šesti vznešenými vlastnostmi; vāsudevaḥ — útočiště všeho, projeveného i neprojeveného; sva-māyayā — Svou vlastní energií; ātmani — v Sobě Samotném nebo v obyčejných živých bytostech; avadhīyamānaḥ — existuje jako vládce; yathā — stejně jako; anilaḥ — vzduch; sthāvara — nehybných živých bytostí; jaṅgamānām — a pohyblivých živých bytostí; ātma-svarūpeṇa — Svou expanzí jako Nadduše; niviṣṭaḥ — vstoupil; īśet — ovládá; evam — takto; paraḥ — transcendentální; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevaḥ — útočiště všeho; kṣetra-jñaḥ — známý jako kṣetrajña; ātmā — životní síla; idam — tohoto hmotného světa; anupraviṣṭaḥ — vstoupil do.

Překlad

Kṣetrajña může být dvojího druhu — živá bytost, jak bylo uvedeno výše, a Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je popsán takto: Je všeprostupující příčinou stvoření. Je plný Sám v Sobě a nezávisí na druhých. Lze Ho vnímat nasloucháním a přímým vnímáním. Vydává Svou vlastní záři a nezakouší zrození, smrt, stáří ani nemoc. Je vládcem všech polobohů počínaje Pánem Brahmou. Nazývá se Nārāyaṇa a je útočištěm živých bytostí po zničení hmotného světa. Oplývá v plné míře všemi vznešenými vlastnostmi a vše hmotné spočívá v Něm; proto je známý jako Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství. Prostřednictvím Své vlastní energie je přítomný v srdcích všech živých bytostí, stejně jako se vzduch či životní síla nachází v tělech všech tvorů, pohyblivých i nehybných. Tímto způsobem ovládá tělo. Ve Svém částečném aspektu vstupuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, do všech těl a ovládá je.

Význam

Tyto údaje potvrzuje Bhagavad-gītā (15.15): sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca. Každou živou bytost ovládá svrchovaná bytost, Paramātmā, která sídlí v srdci každého. Touto Nadduší je puruṣa, puruṣa-avatār, Jenž tvoří hmotný svět. Prvním puruṣa-avatārem je Mahā-Viṣṇu, a ten je úplnou částí úplné části Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Kṛṣṇovou první expanzí je Baladeva, Jehož následnými expanzemi jsou Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Aniruddha a Pradyumna. Vāsudeva je původní příčinou brahmajyoti, jež je expanzí Jeho tělesných paprsků.

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, Jenž má nesmírnou moc. Třpytící se záře Jeho transcendentální podoby je neosobní Brahman, který je absolutní, úplný a neomezený a který projevuje bezpočet rozmanitých planet oplývajících různými druhy bohatství v mnoha miliónech vesmírů.” (Brahma-saṁhitā 5.40) Bhagavad-gītā popisuje Nejvyšší Osobnost Božství takto:

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

“Ve Své neprojevené podobě prostupuji celým tímto vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.” (Bg. 9.4)

To je postavení úplných expanzí Kṛṣṇy — všeprostupujícího Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy.

Verš

na yāvad etāṁ tanu-bhṛn narendra
vidhūya māyāṁ vayunodayena
vimukta-saṅgo jita-ṣaṭ-sapatno
vedātma-tattvaṁ bhramatīha tāvat

Synonyma

na — ne; yāvat — dokud; etām — toto; tanu-bhṛt — ten, kdo přijal hmotné tělo; narendra — ó králi; vidhūya māyām — smyje nákazu způsobenou znečištěním hmotným světem; vayunā udayena — probuzením transcendentálního poznání díky dobré společnosti a studiu védské literatury; vimukta-saṅgaḥ — oproštěný od všech styků s hmotou; jita-ṣaṭ-sapatnaḥ — přemůže šest nepřátel (pět poznávacích smyslů a mysl); veda — pozná; ātma-tattvam — duchovní pravdu; bhramati — putuje; iha — v tomto hmotném světě; tāvat — do té doby.

Překlad

Můj milý králi Rahūgaṇo, dokud podmíněná duše přijímá hmotné tělo a nezbaví se znečištění hmotným požitkem, dokud nepřemůže šest nepřátel a nedospěje na úroveň seberealizace probuzením svého duchovního poznání — do té doby musí bloudit různými místy a různými životními druhy v tomto hmotném světě.

Význam

Ten, jehož mysl je pohroužená v hmotném pojetí, si myslí, že patří k určitému národu, rodině, státu nebo vyznání. Tyto věci se nazývají upādhi, označení, a živá bytost se jich musí zbavit (sarvopādhi-vinirmuktam). Dokud se jich nezbaví, musí žít podmíněným životem v hmotném světě. Lidská životní podoba je určena pro odstranění těchto mylných pojetí. Kdo je neodstraní, musí zůstat v koloběhu zrození a smrti a trpět hmotným podmíněním.

Verš

na yāvad etan mana ātma-liṅgaṁ
saṁsāra-tāpāvapanaṁ janasya
yac choka-mohāmaya-rāga-lobha-
vairānubandhaṁ mamatāṁ vidhatte

Synonyma

na — ne; yāvat — dokud; etat — tato; manaḥ — mysl; ātma-liṅgam — existující jako falešné označení duše; saṁsāra-tāpa — utrpení tohoto hmotného světa; āvapanam — živná půda; janasya — živé bytosti; yat — co; śoka — nářku; moha — iluze; āmaya — nemoci; rāga — připoutanosti; lobha — chamtivosti; vaira — nepřátelství; anubandham — důsledek; mamatām — pocit vlastnictví; vidhatte — dává.

Překlad

Mysl jakožto označení duše je příčinou všeho utrpení v hmotném světě. Dokud podmíněná živá bytost nezná tuto skutečnost, musí přijímat strastiplné podmínky hmotného těla a putovat v různých postaveních tímto vesmírem. Jelikož je mysl ovlivněna nemocí, nářkem, iluzí, připoutaností, chamtivostí a nepřátelstvím, vytváří pouta a falešný pocit důvěrnosti v rámci tohoto hmotného světa.

Význam

Mysl je příčinou jak hmotných pout, tak osvobození. Nečistá mysl si myslí: “Já jsem toto tělo,” ale čistá mysl ví, že hmotným tělem není. Proto je mysl považována za původ všech hmotných označení. Dokud se živá bytost neodpoutá od společnosti a znečištění tohoto hmotného světa, bude její mysl pohroužená v takových hmotných věcech, jako je zrození, smrt, nemoc, iluze, připoutanost, chamtivost a nepřátelství. Tímto způsobem je živá bytost podmíněná a trpí hmotným neštěstím.

Verš

bhrātṛvyam enaṁ tad adabhra-vīryam
upekṣayādhyedhitam apramattaḥ
guror hareś caraṇopāsanāstro
jahi vyalīkaṁ svayam ātma-moṣam

Synonyma

bhrātṛvyam — nepřítel, jehož nelze podceňovat; enam — tato mysl; tat — ta; adabhra-vīryam — velice mocná; upekṣayā — zanedbáváním; adhyedhitam — jejíž moc zbytečně vzrůstá; apramattaḥ — ten, kdo není v iluzi; guroḥ — duchovního mistra; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; caraṇa — lotosových nohou; upāsanā-astraḥ — použitím zbraně v podobě uctívání; jahi — přemož; vyalīkam — falešnou; svayam — osobně; ātma-moṣam — která zahaluje přirozené postavení živé bytosti.

Překlad

Tato neovládnutá mysl je největším nepřítelem živé bytosti. Pokud ji člověk zanedbá a nechá jí volnost, mysl bude čím dál mocnější a nakonec ho porazí. I když není skutečná, je velice silná a zahaluje přirozené postavení duše. Ó králi, snaž se prosím přemoci tuto mysl zbraní v podobě služby lotosovým nohám duchovního mistra a Nejvyšší Osobnosti Božství. Věnuj se tomu s velkou péčí.

Význam

Existuje jedna zbraň, se kterou lze snadno přemoci mysl, a tou je nevšímavost. Mysl nám neustále říká, abychom dělali to či ono; proto bychom se měli stát velkými odborníky na neposlouchání jejích příkazů a postupně ji naučit poslouchat příkazy duše. Příkazům mysli bychom se neměli podřizovat. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říkal, že abychom ovládli mysl, měli bychom ji ihned po probuzení mnohokrát zbít botou a totéž udělat znovu, než jdeme spát. K ovládnutí mysli nabádají všechny śāstry. Pokud to neděláme, jsme odsouzeni následovat příkazy mysli. Další autorizovanou metodou je striktně plnit pokyny duchovního mistra a zaměstnat se službou Pánu. Pak bude mysl automaticky ovládnutá. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Když živá bytost získá milostí gurua a Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, semínko oddané služby, začíná její skutečný život. Řídí-li se pokyny duchovního mistra, je Kṛṣṇovou milostí osvobozena od služby mysli.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k jedenácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Jaḍa Bharata poučuje krále Rahūgaṇu”.