Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.10.1

Verš

śrī-śuka uvāca
atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe tat-kula-patinā śibikā-vāha-puruṣānveṣaṇa-samaye daivenopasāditaḥ sa dvija-vara upalabdha eṣa pīvā yuvā saṁhananāṅgo go-kharavad dhuraṁ voḍhum alam iti pūrva-viṣṭi-gṛhītaiḥ saha gṛhītaḥ prasabham atad-arha uvāha śibikāṁ sa mahānubhāvaḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pokračoval; atha — takto; sindhu-sauvīra-pateḥ — vládce států Sindhu a Sauvīry; rahū-gaṇasya — král jménem Rahūgaṇa; vrajataḥ — když cestoval (do Kapilova āśramu); ikṣu-matyāḥ taṭe — na břehu řeky Ikṣumatī; tat-kula-patinā — vůdcem nosičů královských nosítek; śibikā-vāha — aby se stal nosičem nosítek; puruṣa-anveṣaṇa-samaye — když hledali nějakého člověka; daivena — shodou okolností; upasāditaḥ — přivedený do blízkosti; saḥ — ten; dvija-varaḥ — Jaḍa Bharata, syn brāhmaṇy; upalabdhaḥ — získaný; eṣaḥ — tento muž; pīvā — velmi silný a zdatný; yuvā — mladý; saṁhanana-aṅgaḥ — s pevnými údy; go-khara-vat — jako kráva nebo osel; dhuram — náklad; voḍhum — nést; alam — schopný; iti — tak uvažovali; pūrva-viṣṭi-gṛhītaiḥ — jiní, kteří byli dříve nuceni vykonávat tento úkol; saha — s; gṛhītaḥ — vzatý; prasabham — násilím; a-tat-arhaḥ — ačkoliv se nehodil pro nošení nosítek; uvāha — nesl; śibikām — královská nosítka; saḥ — on; mahā-anubhāvaḥ — velká duše.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, král Rahūgaṇa, vládce států Sindhu a Sauvīry, cestoval krátce poté do Kapilāśramu. Když dospěl k břehům řeky Ikṣumatī, hlavní nosiči jeho královských nosítek potřebovali dalšího nosiče. Vydali se proto někoho najít a shodou okolností narazili na Jaḍa Bharatu. Vzali v úvahu, že je mladý, silný a má pevné údy, a proto usoudili, že je zcela schopný nosit náklady jako krávy a osli. Nezdráhali se ho tedy donutit, aby nesl nosítka, přestože se Jaḍa Bharata, velká duše, na takovou práci vůbec nehodil.