Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.30

Verš

dhruva uvāca
samādhinā naika-bhavena yat padaṁ
viduḥ sanandādaya ūrdhva-retasaḥ
māsair ahaṁ ṣaḍbhir amuṣya pādayoś
chāyām upetyāpagataḥ pṛthaṅ-matiḥ

Synonyma

dhruvaḥ uvāca — Dhruva Mahārāja řekl; samādhinā — provozováním yogy v tranzu; na — nikdy; eka-bhavena — v jednom životě; yat — které; padam — postavení; viduḥ — porozuměli; sananda-ādayaḥ — čtyři brahmacārīni v čele se Sanandanou; ūrdhva-retasaḥ — neselhávající ve svém slibu celibátu; māsaiḥ — během měsíců; aham — já; ṣaḍbhiḥ — šesti; amuṣya — Jeho; pādayoḥ — lotosových nohou; chāyām — útočiště; upetya — dosáhl; apagataḥ — poklesl; pṛthak-matiḥ — s myslí upřenou na jiné věci než na Pána.

Překlad

Dhruva Mahārāja uvažoval: Usilovat o místo ve stínu lotosových nohou Pána není žádná obyčejná věc. I věhlasní brahmacārīni v čele se Sanandanou, kteří provozovali aṣṭāṅga-yogu v tranzu, dosáhli útočiště Pánových lotosových nohou až po mnoha a mnoha zrozeních. Já jsem toho dosáhl za pouhých šest měsíců, ale protože jsem myslel na jiné věci než na Pána, poklesl jsem ze svého postavení.

Význam

Dhruva Mahārāja sám vysvětluje důvod své nespokojenosti. Především naříká proto, že spatřit přímo Nejvyšší Osobnost Božství není vůbec snadné. I svaté osobnosti, jako jsou čtyři slavní brahmacārīni Sanandana, Sanaka, Sanātana a Sanat-kumārové, provozovali yogu po mnoho životů a dlouho setrvávali v tranzu, než získali příležitost vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. Dhruva Mahārāja uviděl Nejvyššího Pána po pouhých šesti měsících oddané služby. Očekával proto, že jakmile se setká s Nejvyšším Pánem, Pán si ho vezme okamžitě s Sebou do Svého sídla. Dhruva Mahārāja si velmi jasně uvědomil, že mu Pán svěřil vládu nad světem na dobu třiceti šesti tisíc let proto, že byl zpočátku ošálen hmotnou energií a chtěl se pomstít své nevlastní matce a získat vládu nad otcovým královstvím. Nyní nad svým sklonem vládnout hmotnému světu a pomstychtivým postojem k jiným živým bytostem trpce naříká.