Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.42

Verš

tat tāta gaccha bhadraṁ te
yamunāyās taṭaṁ śuci
puṇyaṁ madhuvanaṁ yatra
sānnidhyaṁ nityadā hareḥ

Synonyma

tat — to; tāta — milý synu; gaccha — jdi; bhadram — hodně štěstí; te — tobě; yamunāyāḥ — Yamuny; taṭam — břeh; śuci — očištěný; puṇyam — posvátný; madhu-vanam — jménem Madhuvan; yatra — kde; sānnidhyam — být blíže; nityadā — stále; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Milý chlapče, nechť je ti osud příznivý. Vydej se ke břehu Yamuny, kde se nachází posvátný les Madhuvan. Tam se podrob očistě. Již jen tím, že tam půjdeš, se přiblížíš k Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, který je na tomto místě věčně přítomen.

Význam

Jak Nārada Muni, tak matka Sunīti Dhruvovi doporučovali, aby uctíval Nejvyšší Osobnost Božství. Nārada Muni mu zde navíc říká, že na břehu Yamuny v lese Madhuvanu je posvátné místo, kde by měl začít s meditací a uctíváním, neboť tam může velice rychle dosáhnout kýžených výsledků.

Poutní místa mají svoji jedinečnou atmosféru, která je nesmírně prospěšná pro rychlý duchovní pokrok oddaného. Pán Kṛṣṇa žije všude, ale přesto Jej lze snadněji poznat na posvátných poutních místech, jelikož tam žijí velcí světci. Pán Śrī Kṛṣṇa říká, že je všude tam, kde Jeho oddaní opěvují Jeho slavné transcendentální činnosti. V Indii je mnoho posvátných poutních míst, mezi nimiž jsou zvláště významná Badarī-nārāyaṇa, Dvārakā, Rāmeśvara a Jagannātha Purī. To jsou čtyři posvátné dhāmy. Slovo dhām označuje místo, na kterém se lze bezprostředně stýkat s Nejvyšším Pánem. Na cestě k Nejvyšší Osobnosti Božství do Badarī-nārāyaṇu musí člověk projít Hardwarem. Existuje řada dalších poutních míst, jako Prayāg (Allahabad), Mathurā a samozřejmě Vṛndāvan, který je z nich nejdůležitější. Začátečník by se měl snažit žít na těchto posvátných místech a oddaně tam sloužit. Pokročilý oddaný jako Nārada Muni, který se věnuje kázání, však může Pánu sloužit kdekoliv — občas navštěvuje dokonce i pekelné planety. Jelikož je Nārada Muni pohroužený v nesmírně zodpovědných činnostech oddané služby, pekelné podmínky na něj nemají vliv. Nārada zde prohlašuje, že Madhuvan, který dodnes existuje ve vṛndāvanské oblasti, v mathurském okrese, je místem nejposvátnějším. Ještě nyní tam žijí mnozí světci, kteří s láskou a oddaností slouží Pánu.

Ve vṛndāvanské oblasti je dvanáct lesů a Madhuvan je jedním z nich. Těchto dvanáct lesů navštěvují poutníci z celé Indie. Na východním břehu Yamuny je pět lesů: Bhadravan, Bilvavan, Lauhavan, Bhāṇḍīravan a Mahāvan. Na západním břehu je jich sedm: Madhuvan, Tālavan, Kumudavan, Bahulāvan, Kāmyavan, Khadiravan a Vṛndāvan. V těchto dvanácti lesech je řada ghāṭů, míst určených ke koupání. Zde je jejich seznam: (1) Avimukta, (2) Adhirūḍha, (3) Guhya-tīrtha, (4) Prayāga-tīrtha, (5) Kanakhala, (6) Tinduka-tīrtha, (7) Sūrya-tīrtha, (8) Vaṭasvāmī, (9) Dhruva-ghāṭ (u něhož rostou ovocné stromy s nádhernými květy a plody, je slavný tím, že tam na vyvýšeném místě Dhruva Mahārāja podstupoval tvrdou askezi), (10) Ṛṣi-tīrtha, (11) Mokṣa-tīrtha, (12) Budha-tīrtha, (13) Gokarṇa, (14) Kṛṣṇagaṅgā, (15) Vaikuṇṭha, (16) Asi-kuṇḍa, (17) Catuḥ-sāmudrika-kūpa, (18) Akrūra-tīrtha (ghāt, kde se vykoupali Kṛṣṇa a Balarāma spolu s Akrūrou, který je vezl na voze do Mathury), (19) Yājñika-vipra-sthāna, (20) Kubjā-kūpa, (21) Raṅga-sthala, (22) Mañcha-sthala, (23) Mallayuddha-sthāna a (24) Daśāśvamedha.