Skip to main content

Sloka 42

Text 42

Verš

Texto

tat tāta gaccha bhadraṁ te
yamunāyās taṭaṁ śuci
puṇyaṁ madhuvanaṁ yatra
sānnidhyaṁ nityadā hareḥ
tat tāta gaccha bhadraṁ te
yamunāyās taṭaṁ śuci
puṇyaṁ madhuvanaṁ yatra
sānnidhyaṁ nityadā hareḥ

Synonyma

Synonyms

tat — to; tāta — milý synu; gaccha — jdi; bhadram — hodně štěstí; te — tobě; yamunāyāḥ — Yamuny; taṭam — břeh; śuci — očištěný; puṇyam — posvátný; madhu-vanam — jménem Madhuvan; yatra — kde; sānnidhyam — být blíže; nityadā — stále; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

tat — esa; tāta — mi querido hijo; gaccha — ve; bhadram — buena fortuna; te — para ti; yamunāyāḥ — del Yamunā; taṭam — orilla; śuci — purificándote; puṇyam — el santo; madhu-vanam — de nombre Madhuvana; yatra — donde; sānnidhyam — estando más cerca; nityadā — siempre; hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios.

Překlad

Translation

Milý chlapče, nechť je ti osud příznivý. Vydej se ke břehu Yamuny, kde se nachází posvátný les Madhuvan. Tam se podrob očistě. Již jen tím, že tam půjdeš, se přiblížíš k Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, který je na tomto místě věčně přítomen.

Mi querido niño, te deseo toda buena fortuna. Debes ir a la orilla del Yamunā, donde se encuentra el virtuoso bosque de Madhuvana, y allí, purificarte. Bastará con que vayas a ese lugar para que estés más cerca de la Suprema Personalidad de Dios, que siempre vive en él.

Význam

Purport

Jak Nārada Muni, tak matka Sunīti Dhruvovi doporučovali, aby uctíval Nejvyšší Osobnost Božství. Nārada Muni mu zde navíc říká, že na břehu Yamuny v lese Madhuvanu je posvátné místo, kde by měl začít s meditací a uctíváním, neboť tam může velice rychle dosáhnout kýžených výsledků.

SIGNIFICADO: Tanto Nārada Muni como Sunīti, la madre de Dhruva Mahārāja, aconsejaron a Dhruva Mahārāja que adorase a la Suprema Personalidad de Dios. Ahora, Nārada Muni le está dando indicaciones concretas acerca de cómo conseguir rápidamente el fruto que se obtiene de adorar a la Persona Suprema. Su consejo para Dhruva Mahārāja es que vaya a la orilla del Yamunā, donde hay un bosque que recibe el nombre de Madhuvana, y que allí comience su meditación y su adoración.

Poutní místa mají svoji jedinečnou atmosféru, která je nesmírně prospěšná pro rychlý duchovní pokrok oddaného. Pán Kṛṣṇa žije všude, ale přesto Jej lze snadněji poznat na posvátných poutních místech, jelikož tam žijí velcí světci. Pán Śrī Kṛṣṇa říká, že je všude tam, kde Jeho oddaní opěvují Jeho slavné transcendentální činnosti. V Indii je mnoho posvátných poutních míst, mezi nimiž jsou zvláště významná Badarī-nārāyaṇa, Dvārakā, Rāmeśvara a Jagannātha Purī. To jsou čtyři posvátné dhāmy. Slovo dhām označuje místo, na kterém se lze bezprostředně stýkat s Nejvyšším Pánem. Na cestě k Nejvyšší Osobnosti Božství do Badarī-nārāyaṇu musí člověk projít Hardwarem. Existuje řada dalších poutních míst, jako Prayāg (Allahabad), Mathurā a samozřejmě Vṛndāvan, který je z nich nejdůležitější. Začátečník by se měl snažit žít na těchto posvátných místech a oddaně tam sloužit. Pokročilý oddaný jako Nārada Muni, který se věnuje kázání, však může Pánu sloužit kdekoliv — občas navštěvuje dokonce i pekelné planety. Jelikož je Nārada Muni pohroužený v nesmírně zodpovědných činnostech oddané služby, pekelné podmínky na něj nemají vliv. Nārada zde prohlašuje, že Madhuvan, který dodnes existuje ve vṛndāvanské oblasti, v mathurském okrese, je místem nejposvátnějším. Ještě nyní tam žijí mnozí světci, kteří s láskou a oddaností slouží Pánu.

Los lugares de peregrinaje ofrecen una oportunidad especial para que el devoto progrese rápidamente en la vida espiritual. El Señor Kṛṣṇa vive en todas partes, pero, aun así, en los lugares de peregrinaje es muy fácil acercarse a Él, pues en esos lugares habitan grandes sabios. El Señor Śrī Kṛṣṇa dice que Él vive allí donde Sus devotos cantan las glorias de Sus actividades trascendentales. En la India hay muchos lugares de peregrinaje, y entre ellos, Badarī-nārāyaṇa, Dvāraka, Rāmeśvara y Jagannātha Purī tienen una importancia especial. Esos lugares sagrados se conocen como «los cuatro dhāmas». La palabra dhāma quiere decir «lugar donde se puede establecer un contacto inmediato con el Señor Supremo». Para ir a Badarī-nārāyaṇa hay que pasar por Hardwar, en el sendero hacia la Suprema Personalidad de Dios. De la misma manera, hay otros lugares sagrados de peregrinaje, como Prayāga (Allahabad) y Mathurā; y por encima de todos ellos está Vṛndāvana. A excepción de las personas muy avanzadas en la vida espiritual, se recomienda a todos vivir y ejecutar servicio devocional en esos lugares. Pero un devoto avanzado como Nārada Muni, que se ocupa en actividades de prédica, puede servir al Señor en todas partes. A veces desciende incluso a los planetas infernales. Pero no se ve afectado por las condiciones de vida infernal, pues está ocupado en actividades de servicio devocional, que exigen gran responsabilidad. Según la afirmación de Nārada Muni, Madhuvana, que todavía existe en Vṛndāvana, en el distrito de Mathurā, es un lugar muy sagrado. Todavía en la actualidad viven en él muchas personas santas, ocupados en el servicio devocional del Señor.

Ve vṛndāvanské oblasti je dvanáct lesů a Madhuvan je jedním z nich. Těchto dvanáct lesů navštěvují poutníci z celé Indie. Na východním břehu Yamuny je pět lesů: Bhadravan, Bilvavan, Lauhavan, Bhāṇḍīravan a Mahāvan. Na západním břehu je jich sedm: Madhuvan, Tālavan, Kumudavan, Bahulāvan, Kāmyavan, Khadiravan a Vṛndāvan. V těchto dvanácti lesech je řada ghāṭů, míst určených ke koupání. Zde je jejich seznam: (1) Avimukta, (2) Adhirūḍha, (3) Guhya-tīrtha, (4) Prayāga-tīrtha, (5) Kanakhala, (6) Tinduka-tīrtha, (7) Sūrya-tīrtha, (8) Vaṭasvāmī, (9) Dhruva-ghāṭ (u něhož rostou ovocné stromy s nádhernými květy a plody, je slavný tím, že tam na vyvýšeném místě Dhruva Mahārāja podstupoval tvrdou askezi), (10) Ṛṣi-tīrtha, (11) Mokṣa-tīrtha, (12) Budha-tīrtha, (13) Gokarṇa, (14) Kṛṣṇagaṅgā, (15) Vaikuṇṭha, (16) Asi-kuṇḍa, (17) Catuḥ-sāmudrika-kūpa, (18) Akrūra-tīrtha (ghāt, kde se vykoupali Kṛṣṇa a Balarāma spolu s Akrūrou, který je vezl na voze do Mathury), (19) Yājñika-vipra-sthāna, (20) Kubjā-kūpa, (21) Raṅga-sthala, (22) Mañcha-sthala, (23) Mallayuddha-sthāna a (24) Daśāśvamedha.

En Vṛndāvana hay doce bosques, y Madhuvana es uno de ellos. Peregrinos venidos de toda la India se reúnen y visitan juntos esos doce bosques. En la orilla oriental del Yamunā hay cinco bosques: Bhadravana, Bilvavana, Lauhavana, Bhāṇḍīravana y Mahāvana. En el lado occidental del río hay siete: Madhuvana, Tālavana, Kumudavana, Bahulāvana, Kāmyavana, Khadiravana y Vṛndāvana. En esos doce bosques hay numerosos ghāṭas, en los cuales se bañan los peregrinos. Puede hacerse la siguiente enumeración: (1)Avimukta, (2)Adhirūḍha, (3)Guhya-tīrtha, (4)Prayāga-tīrtha, (5)Kanakhala, (6)Tinduka-tīrtha, (7)Sūrya-tīrtha, (8)Vaṭasvāmī, (9)Dhruva-ghāṭa (Dhruva-ghāṭa está poblado de hermosos árboles, llenos de frutas y flores, y es famoso porque en un alto del lugar meditó y se sometió a rigurosas penitencias y austeridades Dhruva Mahārāja), (10)Ṛṣi-tīrtha, (11)Mokṣa-tīrtha, (12)Budha-tīrtha, (13)Gokarṇa, (14)Kṛṣṇagaṅgā, (15)Vaikuṇṭha, (16)Asi-kuṇḍa, (17)Catuḥ-sāmudrika-kūpa, (18)Akrūra-tīrtha (cuando se dirigían a Mathurā, Kṛṣṇa, Balarāma y Akrūra, que conducía la carroza, se bañaron en ese ghāṭa), (19) Yājñika-vipra-sthāna, (20)Kubjā-kūpa, (21)Raṅga-sthāla, (22)Mañcha-sthala, (23)Mallayuddha-sthāna, y (24) Daśāśvamedha.