Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.7

Verš

nāhaṁ na yajño na ca yūyam anye
ye deha-bhājo munayaś ca tattvam
viduḥ pramāṇaṁ bala-vīryayor vā
yasyātma-tantrasya ka upāyaṁ vidhitset

Synonyma

na — ne; aham — já; na — ani; yajñaḥ — Indra; na — ani; ca — a; yūyam — vy všichni; anye — ostatní; ye — kdo; deha-bhājaḥ — bytostí s hmotnými těly; munayaḥ — mudrci; ca — a; tattvam — pravdu; viduḥ — znají; pramāṇam — rozsah; bala-vīryayoḥ — síly a moci; — nebo; yasya — Pána Śivy; ātma-tantrasya — Pána Śivy, který závisí jen sám na sobě; kaḥ — jaké; upāyam — opatření; vidhitset — měl by navrhnout.

Překlad

Pán Brahmā jim řekl, že nikdo, včetně jeho samotného, Pána Indry, všech účastníků oběti a všech mudrců, si nedokáže představit moc Pána Śivy. Kdo by se tedy opovážil urazit jeho lotosové nohy?

Význam

Pán Brahmā polobohům poradil, aby se za Pánem Śivou vypravili a poprosili ho o odpuštění, a také jim doporučil, jak by ho mohli uspokojit a jakým způsobem se na něho mají obrátit. Současně přiznal, že žádná podmíněná duše, včetně jeho samotného a ostatních polobohů, neví, co Pána Śivu uspokojí. Dodal však: “Je známý tím, že ho lze uspokojit velice snadno. Pokusme se o to tím, že všichni pokorně padneme k jeho lotosovým nohám.”

Věčnou povinností podřízeného je odevzdávat se Nejvyššímu. To je pokyn Bhagavad-gīty. Pán žádá každého, aby se vzdal všech vymyšlených činností a odevzdal se Mu. To ochrání podmíněnou duši před všemi hříšnými reakcemi. I v tomto případě Brahmā navrhoval, aby šli a odevzdali se lotosovým nohám Pána Śivy, neboť jelikož je velmi laskavý a lze jej velmi snadno uspokojit, jistě to bude účinkovat.