Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.31.21

Verš

na bhajati kumanīṣiṇāṁ sa ijyāṁ
harir adhanātma-dhana-priyo rasa-jñaḥ
śruta-dhana-kula-karmaṇāṁ madair ye
vidadhati pāpam akiñcaneṣu satsu

Synonyma

na — nikdy; bhajati — přijímá; ku-manīṣiṇām — těch, kdo mají nečisté srdce; saḥ — On; ijyām — oběť; hariḥ — Nejvyšší Pán; adhana — těm, kdo nemají žádné hmotné vlastnictví; ātma-dhana — závisejí pouze na Pánu; priyaḥ — který je drahý; rasa-jñaḥ — který přijímá esenci života; śruta — vzdělání; dhana — majetek; kula — aristokratický původ; karmaṇām — a plodonosné činnosti; madaiḥ — pýchou; ye — všech těch, kdo; vidadhati — projevují; pāpam — neúctu; akiñcaneṣu — bez hmotného vlastnictví; satsu — oddaným.

Překlad

Nejvyšší Pán je velice drahý oddaným, kteří nemají žádné hmotné vlastnictví, ale jsou dokonale šťastni tím, že vlastní oddanou službu Osobnosti Božství. Pán skutečně vychutnává jejich oddané činnosti. Ti, kdo se honosí svým hmotným vzděláním, bohatstvím, aristokratickým původem a plodonosnými činnostmi, jsou velice pyšní na to, že vlastní hmotné věci, a oddaným se často vysmívají. Takové lidi Pán nikdy neuzná, ani když Ho uctívají.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství závisí na Svých čistých oddaných. Nikdy nepřijímá oběti neoddaných. Čistý oddaný je ten, kdo cítí, že nevlastní nic hmotného. Oddaní jsou vždy šťastní, že vlastní oddanou službu Pánu. Někdy mohou vypadat po hmotné stránce chudí, ale po duchovní stránce jsou pokročilí a bohatí, a proto je má Nejvyšší Pán nadevše rád. Takoví oddaní jsou osvobozeni od připoutanosti k rodině, společnosti, přátelství, dětem a tak dále. Zříkají se záliby ve všech těchto druzích hmotného vlastnictví a jsou vždy šťastni, že vlastní útočiště u lotosových nohou Pána. Nejvyšší Osobnost Božství chápe postavení Svého oddaného. Pokud se někdo čistému oddanému vysmívá, Pán se k takovému člověku nikdy nebude hlásit. Nejvyšší Osobnost Božství nikdy neodpustí tomu, kdo uráží čistého oddaného. V historii existuje mnoho takových příkladů. Velký mystický yogī Durvāsā Muni urazil velkého oddaného Ambarīṣe Mahārāje a měl být potrestán Pánovou Sudarśana cakrou. Pán mu neprominul, ani když velký mystik přišel přímo za Ním. Ti, kdo jsou na cestě osvobození, si musí dávat veliký pozor, aby neurazili čistého oddaného.