Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.30.49

Verš

cākṣuṣe tv antare prāpte
prāk-sarge kāla-vidrute
yaḥ sasarja prajā iṣṭāḥ
sa dakṣo daiva-coditaḥ

Synonyma

cākṣuṣe — jménem Cākṣuṣa; tu — ale; antare — manvantara; prāpte — když se to stalo; prāk — předchozí; sarge — stvoření; kāla-vidrute — časem zničené; yaḥ — ten, kdo; sasarja — stvořil; prajāḥ — živé bytosti; iṣṭāḥ — žádoucí; saḥ — on; dakṣaḥ — Dakṣa; daiva — Nejvyšší Osobností Božství; coditaḥ — inspirovaný.

Překlad

Jeho předchozí tělo bylo zničeno, ale tentýž Dakṣa, inspirovaný svrchovanou vůlí, stvořil všechny žádoucí živé bytosti v Cākṣuṣa manvantaře.

Význam

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te 'ho-rātra-vido janāḥ

“Tisíc lidských věků trvá jeden Brahmův den a stejně dlouhá je i jeho noc.” Jeden Brahmův den se skládá z tisíce cyklů čtyř yug — Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Tento den se dělí na čtrnáct manvantar a zmíněná Cākṣuṣa manvantara je z nich šestá. Během jednoho dne Pána Brahmy se vystřídají tito Manuové: (1) Svāyambhuva, (2) Svārociṣa, (3) Uttama, (4) Tāmasa, (5) Raivata, (6) Cākṣuṣa, (7) Vaivasvata, (8) Sāvarṇi, (9) Dakṣa-sāvarṇi, (10) Brahma-sāvarṇi, (11) Dharma-sāvarṇi, (12) Rudra-sāvarṇi, (13) Deva-sāvarṇi a (14) Indra-sāvarṇi.

V jednom dni Brahmy tedy žije čtrnáct Manuů. V jednom roce jich je 5 040 a Brahmā žije sto takových let — za život jednoho Brahmy se tedy vystřídá celkem 504 000 Manuů. To platí pro jeden vesmír a vesmírů existuje nespočetně mnoho. Všichni tito Manuové se zjevují a mizí pouhým dýcháním Mahā-Viṣṇua. Brahma-saṁhitā uvádí:

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Výraz jagad-aṇḍa-nātha označuje Pána Brahmu. Takových Brahmů je nesčetně mnoho, a tak můžeme dojít k závěru, že existuje obrovské množství Manuů. Současný věk spadá pod vládu Vaivasvaty Manua. Každý Manu žije 4 320 000 krát 71 let, z čehož současný Manu prožil již 4 320 000 krát 28 let. Všechny tyto dlouhé životy ovšem skončí působením přírodních zákonů. Ke sporu kolem Dakṣovy yajñi došlo v průběhu Svāyambhuva manvantary. Jeho výsledkem bylo, že Dakṣa byl Pánem Śivou potrestán, ale jeho modlitby k Śivovi ho oprávnily znovu získat své původní bohatství. Podle Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura podstupoval Dakṣa až po pátou manvantaru přísnou askezi a na začátku šesté manvantary zvané Cākṣuṣa získal díky požehnání Pána Śivy opět své někdejší bohatství.