Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.29

Verš

maitreya uvāca
stuvatīṣv amara-strīṣu
pati-lokaṁ gatā vadhūḥ
yaṁ vā ātma-vidāṁ dhuryo
vainyaḥ prāpācyutāśrayaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; stuvatīṣu — za oslavování; amara-strīṣu — manželkami nebeských obyvatel; pati-lokam — planety, na kterou dospěl její manžel; gatā — dosáhla; vadhūḥ — manželka; yam — kde; — nebo; ātma-vidām — ze seberealizovaných duší; dhuryaḥ — největší; vainyaḥ — syn krále Veny (Pṛthu Mahārāja); prāpa — získal; acyuta-āśrayaḥ — pod ochranou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, zatímco spolu manželky nebeských obyvatel takto rozmlouvaly, královna Arci dosáhla téže planety jako její manžel Mahārāja Pṛthu, největší ze seberealizovaných duší.

Význam

Žena, jež zemře se svým manželem (vejde do plamenů spalujících jeho tělo), dosáhne podle védských písem téže planety jako on. Stejně jako v hmotném světě existuje Pitṛloka, je zde i planeta zvaná Patiloka. Slovo pati-loka v tomto verši však neoznačuje žádnou planetu tohoto hmotného vesmíru, neboť Pṛthu Mahārāja se jakožto největší ze seberealizovaných duší bezpochyby vrátil domů, zpátky k Bohu, a dosáhl jedné z vaikuṇṭhských planet. Královna Arci dospěla na Patiloku — nejedná se však o planetu hmotného světa, nýbrž o tutéž planetu, které dosáhl její manžel. I v hmotném světě platí, že když žena zemře se svým manželem, znovu se s ním v příštím životě spojí. Také Mahārāja Pṛthu a královna Arci se opět spojili v manželství na vaikuṇṭhských planetách. I tam existují manželské páry, ale nikdy spolu nemají sex a nerodí se jim děti. Manželé i manželky na vaikuṇṭhských planetách jsou neobyčejně krásní a navzájem se přitahují, ale neholdují sexu. Nepovažují ho za příliš přitažlivý, neboť jsou neustále pohrouženi ve vědomí Kṛṣṇy a v opěvování slávy Nejvyššího Pána.

Podle Bhaktivinoda Ṭhākura mohou manželé změnit svůj domov v místo, které se vyrovná Vaikuṇṭě, dokonce ještě během pobytu v tomto hmotném světě. I v tomto světě mohou žít na Vaikuṇṭě, pokud doma instalují Božstvo Pána a budou Mu sloužit podle pokynů śāster, pohrouženi ve vědomí Kṛṣṇy. Pak je nebudou sexuální podněty nikdy znepokojovat. To je test pokroku v oddané službě — pokročilého oddaného nikdy nepřitahuje sex. A jakmile dosáhne odpoutanosti od sexu a tomu odpovídající připoutanosti ke službě Pánu, potom skutečně pozná život na vaikuṇṭhských planetách. Z konečného hlediska vlastně žádný hmotný svět neexistuje; když ale člověk zapomene na službu Pánu a místo toho slouží svým smyslům, říká se o něm, že žije v hmotném světě.