Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.23.30

Verš

ittham-bhūtānubhāvo ’sau
pṛthuḥ sa bhagavattamaḥ
kīrtitaṁ tasya caritam
uddāma-caritasya te

Synonyma

ittham-bhūta — takto; anubhāvaḥ — veliký, mocný; asau — ten; pṛthuḥ — král Pṛthu; saḥ — on; bhagavat-tamaḥ — nejlepší ze vznešených; kīrtitam — popsal; tasya — jeho; caritam — charakter; uddāma — vznešený; caritasya — ten, kdo má takové vlastnosti; te — tobě.

Překlad

Maitreya pokračoval: Mahārāja Pṛthu, největší ze všech oddaných, byl velice mocný a také laskavý, štědrý a velkodušný. Popsal jsem ti ho, jak nejlépe jsem dovedl.

Význam

Slovo bhagavattamaḥ je velmi významné, neboť bhagavat se obvykle vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavat je původem slova bhagavān, které znamená “Nejvyšší Osobnost Božství”. Někdy ovšem slovo bhagavān označuje i významné osobnosti, jako je Pán Brahmā, Pán Śiva či Nārada Muni. Tak je tomu i v případě Pṛthua Mahārāje, jenž je zde popsán jako nejlepší z bhagavānů, nejlepší ze vznešených. Takto lze oslovit jedině velkou osobnost, která projevuje neobyčejné schopnosti, dosáhla po svém odchodu nejvyššího cíle nebo zná rozdíl mezi poznáním a nevědomostí. Slovem bhagavān nelze v žádném případě označovat obyčejné osoby.