Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.18.27

Verš

evaṁ pṛthv-ādayaḥ pṛthvīm
annādāḥ svannam ātmanaḥ
doha-vatsādi-bhedena
kṣīra-bhedaṁ kurūdvaha

Synonyma

evam — tak; pṛthu-ādayaḥ — král Pṛthu a další; pṛthvīm — Země; anna-adāḥ — všechny živé bytosti toužící po potravě; su-annam — své vytoužené potraviny; ātmanaḥ — pro sebezáchovu; doha — pro dojení; vatsa-ādi — pomocí telat, nádob a dojičů; bhedena — různých; kṣīra — mléko; bhedam — různé; kuru-udvaha — ó nejlepší z Kuruovců.

Překlad

Můj drahý Viduro, nejlepší z Kuruovců, takto král Pṛthu a všichni ostatní, kteří závisejí na potravě, stvořili různá telata a nadojili si, co potřebovali k jídlu. Tak získali své různé potraviny, symbolicky zatoupené mlékem.