Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.41

Verš

nārada uvāca
nūnaṁ sunīteḥ pati-devatāyās
tapaḥ-prabhāvasya sutasya tāṁ gatim
dṛṣṭvābhyupāyān api veda-vādino
naivādhigantuṁ prabhavanti kiṁ nṛpāḥ

Synonyma

nāradaḥ uvāca — Nārada pravil; nūnam — jistě; sunīteḥ — Sunīti; pati-devatāyāḥ — věrná svému manželovi; tapaḥ-prabhāvasya — vlivem askeze; sutasya — syna; tām — to; gatim — postavení; dṛṣṭvā — vidí; abhyupāyān — prostředky; api — i když; veda-vādinaḥ — přísní stoupenci védských zásad neboli takzvaní vedāntisté; na — nikdy; eva — jistě; adhigantum — dosáhnout; prabhavanti — jsou schopni; kim — co říci o; nṛpāḥ — obyčejných králích.

Překlad

Velký mudrc Nārada pravil: Dhruva Mahārāja, syn Sunīti, která byla věrná svému muži, dosáhl duchovním pokrokem a mocnou askezí vznešeného postavení, kterého nedosáhnou ani takzvaní vedāntisté neboli přísní stoupenci védských zásad, o obyčejných lidech ani nemluvě.

Význam

Slovo veda-vādinaḥ je velice důležité. Veda-vādī je obecně ten, kdo přísně následuje védské zásady. Existují však také takzvaní vedāntisté, kteří se vydávají za stoupence Vedānty, ale přitom tuto filozofii nesprávně interpretují. V Bhagavad-gītě se rovněž setkáme s výrazem veda-vāda-ratāḥ, který označuje ty, kdo lpí na Vedách, aniž by chápali jejich skutečný význam. Takové osoby mohou znovu a znovu hovořit o Vedách či podstupovat askezi podle vlastních představ, ale nikdy nedosáhnou tak vznešeného postavení jako Dhruva Mahārāja. Obyčejní králové toho nejsou vůbec schopni. Zmínka o králích je důležitá, neboť v dávných dobách byli králové zároveň rājarṣiové — vyrovnali se velkým mudrcům. Dhruva Mahārāja byl král a zároveň byl vzdělaný jako velký mudrc. Ovšem bez oddané služby ani významný král, kṣatriya, ani velký brāhmaṇa, který striktně následuje pravidla Ved, nedosáhne tak vznešeného postavení, jakého dosáhl Dhruva Mahārāja.