Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.2

Verš

dhanada uvāca
bhoḥ bhoḥ kṣatriya-dāyāda
parituṣṭo ’smi te ’nagha
yat tvaṁ pitāmahādeśād
vairaṁ dustyajam atyajaḥ

Synonyma

dhana-daḥ uvāca — správce pokladnice (Kuvera) řekl; bhoḥ bhoḥ — ó; kṣatriya-dāyāda — ó synu kṣatriyi; parituṣṭaḥ — spokojen; asmi — jsem; te — s tebou; anagha — ó ty, jenž jsi bez hříchu; yat — neboť; tvam — ty; pitāmaha — svého děda; ādeśāt — na pokyn; vairam — nepřátelství; dustyajam — jehož je obtížné se vyvarovat; atyajaḥ — zanechal jsi.

Překlad

Správce pokladnice Kuvera řekl: Ó synu kṣatriyi, jenž jsi bez hříchu, jsem velice rád, že jsi na pokyn svého děda zanechal svého nepřátelství, ačkoliv je velice obtížné se ho vyvarovat. Jsem s tebou velmi spokojen.