Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.12.3

Verš

na bhavān avadhīd yakṣān
na yakṣā bhrātaraṁ tava
kāla eva hi bhūtānāṁ
prabhur apyaya-bhāvayoḥ

Synonyma

na — ne; bhavān — ty; avadhīt — zabil; yakṣān — Yakṣi; na — ne; yakṣāḥ — Yakṣové; bhrātaram — bratra; tava — tvého; kālaḥ — čas; eva — zajisté; hi — neboť; bhūtānām — živých bytostí; prabhuḥ — Nejvyšší Pán; apyaya-bhāvayoḥ — zničení i plození.

Překlad

Ve skutečnosti jsi to nebyl ty, kdo zabil Yakṣi, a nebyli to oni, kdo zabili tvého bratra. Konečnou příčinou plození a ničení je Nejvyšší Pán v podobě věčného času.

Význam

Když správce pokladnice oslovil Dhruvu Mahārāje “ty, jenž jsi bez hříchu”, Dhruva Mahārāja si o sobě mohl myslet něco jiného, neboť se cítil zodpovědný za zabití mnoha Yakṣů. Kuvera ho však ujistil, že vlastně nezabil ani jednoho Yakṣu, a proto skutečně nezhřešil. Dhruva pouze plnil svoji královskou povinnost, jak přikazují přírodní zákony. Kuvera dodal: “Ani smrt tvého bratra nezavinili Yakṣové. Zemřel působením přírodních zákonů, protože nadešel jeho čas. Věčný čas, jeden z aspektů Pána, je z konečného hlediska zodpovědný za ničení i plození, a proto za tyto věci neneseš žádnou odpovědnost.”