Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2

Verš

rūpaṁ yad etad avabodha-rasodayena
śaśvan-nivṛtta-tamasaḥ sad-anugrahāya
ādau gṛhītam avatāra-śataika-bījaṁ
yan-nābhi-padma-bhavanād aham āvirāsam

Synonyma

rūpam — podoba; yat — která; etat — ta; avabodha-rasa — Tvé vnitřní energie; udayena — s projevem; śaśvat — věčně; nivṛtta — oproštěná od; tamasaḥ — hmotné znečištění; sat-anugrahāya — pro oddané; ādau — původ tvůrčí energie hmoty; gṛhītam — přijal; avatāra — inkarnací; śata-eka-bījam — původní příčina stovek; yat — to, co; nābhi-padma — lotosový květ v pupku; bhavanāt — z domova; aham — já; āvirāsam — vytvořený.

Překlad

Podoba, kterou vidím, je věčně mimo hmotné znečištění a sestoupila proto, aby projevila milost oddaným jako projev Tvé vnitřní energie. Tato inkarnace je původem mnoha dalších inkarnací a já jsem se narodil z lotosového květu, který vyrostl z domova Tvého pupku.

Význam

Všechna tři božstva, Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Śiva), vládnoucí třem kvalitám hmotné přírody (vášni, dobru a nevědomosti) pocházejí z Garbhodakaśāyī Viṣṇua, Jehož zde Brahmā popisuje. Z Kṣīrodakaśāyī Viṣṇua se v různých věcích během projeveného stádia vesmíru expanduje mnoho Viṣṇuových inkarnací a expandují se jen proto, aby přinesly čistým oddaným transcendentální štěstí. Inkarnace Viṣṇua, které se zjevují v různých věcích a dobách, nelze nikdy přirovnávat k podmíněným duším. Viṣṇu-tattvy nelze přirovnávat k polobohům, příkladně k Brahmovi či Śivovi, neboť jsou na jiné úrovni. Ten, kdo je takto srovnává, se nazývá pāṣaṇḍī neboli bezvěrec. Tamasaḥ, o kterém se zde mluví, je hmotná příroda. Duchovní příroda existuje zcela nezávisle na tamaḥ, a nazývá se proto avabodha-rasa nebo avarodha-rasa. Avarodha znamená “to, co zcela vylučuje”. V Transcendenci neexistuje žádná možnost jakéhokoliv styku s hmotou. Brahmā je první živá bytost, a proto zde uvádí, že se narodil z lotosového květu, který vyrostl z břicha Garbhodakaśāyī Viṣṇua.