Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.8.4

Verš

svam eva dhiṣṇyaṁ bahu mānayantaṁ
yad vāsudevābhidham āmananti
pratyag-dhṛtākṣāmbuja-kośam īṣad
unmīlayantaṁ vibudhodayāya

Synonyma

svam — Samotný; eva — takto; dhiṣṇyam — umístěný; bahu — velice; mānayantam — oslavovaný; yat — ten, který; vāsudeva — Pán Vāsudeva; abhidham — jménem; āmananti — uznávají; pratyak-dhṛta-akṣa — oči přivřené v zamyšlení; ambuja-kośam — lotosu podobné oko; īṣat — nepatrně; anmīlayantam — otevřel; vibudha — učených mudrců; udayāya — pro pokrok.

Překlad

Pán Saṅkarṣaṇa tenkrát meditoval o Svém Nejvyšším Pánovi, Jehož učenci oslavují jako Pána Vāsudeva, ale pro pokrok velkých mudrců nepatrně otevřel Své lotosové oči a začal hovořit.