Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28

Verš

rājovāca
nidhanam upagateṣu vṛṣṇi-bhojeṣv
adhiratha-yūthapa-yūthapeṣu mukhyaḥ
sa tu katham avaśiṣṭa uddhavo yad
dharir api tatyaja ākṛtiṁ tryadhīśaḥ

Synonyma

rājā uvāca — král se otázal; nidhanam — zničení; upagateṣu — když proběhlo; vṛṣṇi — vṛṣṇiovské dynastie; bhojeṣu — bhojské dynastie; adhiratha — velký vůdce; yūtha-pa — hlavní velitel; yūtha-peṣu — mezi nimi; mukhyaḥ — význačný; saḥ — on; tu — pouze; katham — jak; avaśiṣṭaḥ — zůstal; uddhavaḥ — Uddhava; yat — zatímco; hariḥ — Osobnost Božství; api — také; tatyaje — ukončil; ākṛtim — všechny zábavy; tri-adhīśaḥ — Pán tří světů.

Překlad

Král se otázal: Proč Uddhava zůstal samotný na Zemi, když zde Pán tří světů, Śrī Kṛṣṇa, ukončil Své zábavy a odešli také všichni členové dynastií Vṛṣṇiho a Bhoji, kteří byli nejlepší z velkých vojevůdců?

Význam

Nidhanam znamená podle Śrī Jīvy Gosvāmīho “transcendentální sídlo Pána”. Ni znamená “nejvyšší” a dhanam znamená “bohatství”. A jelikož sídlo Pána je nejvyšším projevem transcendentálního bohatství, může být nazváno nidhanam. I když ponecháme stranou toto gramatické vysvětlení, slovo nidhanam naznačuje, že všichni členové dynastií Vṛṣṇiho a Bhoji byli přímí společníci Pána a po ukončení Jeho zábav se všichni vrátili na svá příslušná místa v Jeho transcendentálním sídle.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura objasňuje význam slova ākṛtim jako “zábavy”. Ā znamená “všechny” a kṛtim znamená “transcendentální zábavy”. Jelikož Pán je se Svým transcendentálním tělem totožný, nepřipadá v úvahu, že by měnil nebo opouštěl tělo. Aby jednal v souladu s pravidly a zvyky hmotného světa, vypadá to, jako že se rodí nebo opouští Své tělo, ale čistí oddaní Pána dobře vědí, jaká je skutečnost. Proto je nezbytné, aby se ten, kdo chce vážně studovat Śrīmad-Bhāgavatam, držel poznámek a komentářů velkých ācāryů, jakými byli Jīva Gosvāmī a Viśvanātha Cakravartī. Ostatním, kteří nejsou oddanými Pána, mohou komentáře a výklady těchto ācāryů připadat jako gramatické hříčky, ale žáci v učednické posloupnosti chápou, že výklady velkých ācāryů jsou velice důležité.

Slovo upagateṣu je rovněž významné. Všichni členové dynastií Vṛṣṇiho a Bhoji dosáhli přímo sídla Pána. Jiní oddaní nejdou do Pánova sídla přímo, ale čisté společníky Pána ani trochu nepřitahuje bohatství žádné z planet hmotného světa. Oddaní, kteří se vracejí do Pánova sídla, se někdy ze zvědavosti nechají zlákat bohatstvím vyšších hmotných planet nad Zemí a přejí si je vidět na své cestě k úplné dokonalosti. Vṛṣṇiové a Bhojové se však vrátili přímo, protože je žádné hmotné planety nelákaly. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dále podotýká, že podle slovníku Amara-kośa slovo ākṛti znamená také “signál”. Pán Kṛṣṇa dal Uddhavovi signál, aby po Jeho odchodu šel do Badarikāśramu, a Uddhava jako čistý oddaný Pána dal splnění tohoto pokynu přednost před návratem k Bohu, do Pánova sídla. To bylo příčinou, proč zůstal sám na Zemi, když Pán z jejího povrchu již odešel.