Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.31

Verš

maitreya uvāca
viditvārthaṁ kapilo mātur itthaṁ
jāta-sneho yatra tanvābhijātaḥ
tattvāmnāyaṁ yat pravadanti sāṅkhyaṁ
provāca vai bhakti-vitāna-yogam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; viditvā — jelikož znal; artham — záměr; kapilaḥ — Pán Kapila; mātuḥ — Své matky; ittham — takto; jāta-snehaḥ — slitoval se; yatra — nad ní; tanvā — z jejího těla; abhijātaḥ — narozený; tattva-āmnāyam — pravdy předávané učednickou posloupností; yat — které; pravadanti — nazývají; sāṅkhyam — sāṅkhyová filozofie; provāca — vysvětlil; vai — ve skutečnosti; bhakti — oddaná služba; vitāna — šířící; yogam — mystická yoga.

Překlad

Śrī Maitreya řekl: Když Kapila vyslechl Svou matku, pochopil její záměr a slitoval se nad ní, protože se narodil z jejího těla. Potom jí vysvětlil sāṅkhyovou filozofii, která slučuje oddanou službu a mystickou realizaci, tak, jak je přijata v učednické posloupnosti.