Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.25.30

Verš

tad etan me vijānīhi
yathāhaṁ manda-dhīr hare
sukhaṁ buddhyeya durbodhaṁ
yoṣā bhavad-anugrahāt

Synonyma

tat etat — právě to; me — mi; vijānīhi — prosím vysvětli; yathā — aby; aham — já; manda — pomalá; dhīḥ — jejíž inteligence; hare — ó můj Pane; sukham — snadno; buddhyeya — mohu pochopit; durbodham — velice obtížné na pochopení; yoṣā — žena; bhavat-anugrahāt — Tvou milostí.

Překlad

Kapilo, můj milý synu, jsem koneckonců jen pouhá žena. Je pro mě velice těžké pochopit Absolutní Pravdu, protože nemám příliš velkou inteligenci. Když mi ji však laskavě vysvětlíš, budu ji i přesto schopna pochopit, a pocítit tak transcendentální štěstí.

Význam

Obyčejný, méně inteligentní člověk jen velice těžko pochopí poznání o Absolutní Pravdě. Je-li však duchovní mistr ke svému žákovi dostatečně laskavý, pak je mu božskou milostí duchovního mistra vše vyjeveno, přestože je žák sebeméně inteligentní. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká: yasya prasādād — milostí duchovního mistra přichází milost Nejvyšší Osobnosti Božství, bhagavat-prasādaḥ. Devahūti požádala svého vznešeného syna, aby k ní byl milostivý, protože byla jen méně inteligentní žena a navíc Jeho matka. Milostí Kapiladeva mohla Absolutní Pravdu docela dobře pochopit, přestože pro obyčejného člověka, a zvláště pro ženu, je to velice obtížné téma.