Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.13

Verš

ṛṣir uvāca
juṣṭaṁ batādyākhila-sattva-rāśeḥ
sāṁsiddhyam akṣṇos tava darśanān naḥ
yad-darśanaṁ janmabhir īḍya sadbhir
āśāsate yogino rūḍha-yogāḥ

Synonyma

ṛṣiḥ uvāca — velký mudrc řekl; juṣṭam — je dosaženo; bata — ó; adya — nyní; akhila — všeho; sattva — dobra; rāśeḥ — který jsi zdrojem; sāṁsiddhyam — dokonalý úspěch; akṣṇoḥ — dvou očí; tava — Tebe; darśanāt — z pohledu na; naḥ — námi; yat — Jehož; darśanam — vidět; janmabhiḥ — po mnoho životů; īḍya — ó vznešený Pane; sadbhiḥ — když postupně zlepšovali své postavení; āśāsate — chtějí; yoginaḥ — yogīni; rūḍha-yogāḥ — kteří dosáhli jógové dokonalosti.

Překlad

Velký mudrc Kardama řekl: Ó vznešený Nejvyšší Pane, můj zrak nyní došel naplnění, neboť dosáhl nejvyšší dokonalosti, kterou představuje pohled na Tebe, v Němž spočívá veškerá existence. Tvoji transcendentální podobu chtějí vidět pokročilí yogīni, kteří se po mnoho životů věnují hluboké meditaci.

Význam

O Nejvyšší Osobnosti Božství je zde řečeno, že je zdrojem všeho dobra a veškeré blaženosti. Nikdo nezažívá skutečnou blaženost, dokud nemá vlastnosti v kvalitě dobra. Zaměstnat své tělo, mysl a činnosti ve službě Pánu tedy znamená být na nejvyšší úrovni dobra. Kardama Muni říká: “Můj Pane, jsi zdrojem všeho, co je možné zahrnout do kategorie dobra, a když Tě nyní vidím tváří v tvář, můj zrak dosáhl dokonalosti.” Tato slova vyjadřují čistou oddanost — pro oddaného je dokonalostí smyslů, jsou-li zaměstnány ve službě Pánovi. Dokonalostí zraku je dívat se na krásu Pána, dokonalostí sluchu je naslouchat o slávě Pána a dokonalostí chuti je pochutnávat si na prasādam. Jakmile člověk zaměstnává všechny své smysly činností, která má vztah k Osobnosti Božství, dosáhl dokonalosti, která se odborně nazývá bhakti-yoga. Tehdy smysly přestávají jednat hmotným způsobem a začínají sloužit Pánovi. Bhakti-yoga je služba toho, kdo se zbavil všech označení souvisejících s podmíněným životem a plně se věnuje službě Pánu. Kardama Muni dosvědčuje, že osobně vidět Pána prostřednictvím bhakti-yogy je dokonalostí zraku, a touto větou nijak nepřehání. Říká také, že lidé skutečně pokročilí v yoze život za životem usilují o spatření této podoby Osobnosti Božství. Kardama Muni nebyl žádný falešný yogī. Ten, kdo je na skutečně pokročilé úrovni, nechce nic jiného než vidět věčnou podobu Pána.