Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.44-45

Verš

kaśyapa uvāca
kṛta-śokānutāpena
sadyaḥ pratyavamarśanāt
bhagavaty uru-mānāc ca
bhave mayy api cādarāt
putrasyaiva ca putrāṇāṁ
bhavitaikaḥ satāṁ mataḥ
gāsyanti yad-yaśaḥ śuddhaṁ
bhagavad-yaśasā samam

Synonyma

kaśyapaḥ uvāca — učený Kaśyapa pravil; kṛta-śoka — svým nářkem; anutāpena — kajícností; sadyaḥ — okamžitě; pratyavamarśanāt — správným uvažováním; bhagavati — Osobnosti Božství; uru — velký; mānāt — úcta; ca — a; bhave — Pánu Śivovi; mayi api — také mně; ca — a; ādarāt — úctou; putrasya — syna; eva — jistě; ca — a; putrāṇām — synů; bhavitā — narodí se; ekaḥ — jeden; satām — oddaných; mataḥ — uznávaný; gāsyanti — budou hlásat; yat — jehož; yaśaḥ — slávu; śuddham — transcendentální; bhagavat — Osobnosti Božství; yaśasā — se slávou; samam — stejně.

Překlad

Učený Kaśyapa řekl: Díky tvému nářku, pokání a správnému uvažování a také díky tvé neochvějné víře v Nejvyšší Osobnost Božství a úctě k Pánu Śivovi a ke mně, bude jeden ze synů (Prahlāda) tvého syna (Hiraṇyakaśipua) uznávaným oddaným Pána a bude proslulý stejně jako Osobnost Božství.