Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14

Verš

manur uvāca
ādeśe ’haṁ bhagavato
varteyāmīva-sūdana
sthānaṁ tv ihānujānīhi
prajānāṁ mama ca prabho

Synonyma

manuḥ uvāca — Śrī Manu řekl; ādeśe — podle příkazu; aham — já; bhagavataḥ — tebe, který jsi velice mocný; varteya — zůstanu; amīva-sūdana — ó ničiteli všech hříchů; sthānam — místo; tu — ale; iha — v tomto světě; anujānīhi — prosím, řekni mi; prajānām — živých bytostí, které se ze mne zrodí; mama — moje; ca — také; prabho — ó pane.

Překlad

Śrī Manu řekl: Ó všemocný pane, ničiteli všech hříchů! Budu jednat podle tvého příkazu. Nyní mi prosím řekni, kde je mé místo a kde je místo pro živé bytosti, které se ze mne zrodí.