Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10

Verš

yadopahūto bhavanaṁ praviṣṭo
mantrāya pṛṣṭaḥ kila pūrvajena
athāha tan mantra-dṛśāṁ varīyān
yan mantriṇo vaidurikaṁ vadanti

Synonyma

yadā — když; upahūtaḥ — byl zavolán; bhavanam — do paláce; praviṣṭaḥ — vstoupil; mantrāya — o radu; pṛṣṭaḥ — požádán; kila — samozřejmě; pūrvajena — starším bratrem; atha — toto; āha — řekl; tat — ta; mantra — rada; dṛśām — právě vhodná; varīyān — vynikající; yat — to, co; mantriṇaḥ — ministři státu nebo zkušení politici; vaidurikam — Vidurovy pokyny; vadanti — říkají.

Překlad

Když Viduru pozval jeho starší bratr (Dhṛtarāṣṭra), aby se s ním poradil, Vidura vstoupil do jeho domu a dal mu přesné pokyny. Jeho rada je dobře známá a zkušení ministři státu s jeho pokyny souhlasili.

Význam

Vidurovy politické návrhy jsou vysoce uznávané, stejně jako je Paṇḍita Cāṇakya i v moderních dobách pokládán za uznávanou autoritu v oblasti politické i morální.