Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.9

Verš

yadā ca pārtha-prahitaḥ sabhāyāṁ
jagad-gurur yāni jagāda kṛṣṇaḥ
na tāni puṁsām amṛtāyanāni
rājoru mene kṣata-puṇya-leśaḥ

Synonyma

yadā — když; ca — také; pārtha-prahitaḥ — na Arjunovu radu; sabhāyām — na shromáždění; jagat-guruḥ — učitele světa; yāni — ti; jagāda — odešel; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; na — nikoliv; tāni — taková slova; puṁsām — všech lidí se zdravým rozumem; amṛta-ayanāni — tak dobrá, jako nektar; rājā — král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana); uru — velice důležitá; mene — považovali; kṣata — mizící; puṇya-leśaḥ — zbytky zbožných činů.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, pověřen Arjunou, odešel na shromáždění jako duchovní učitel celého světa, a přestože někteří (jako Bhīṣma) vnímali Jeho slova jako čistý nektar, u jiných tomu tak nebylo, neboť již ztratili poslední zbytky svých minulých zbožných činností. Král (Dhṛtarāṣṭra nebo Duryodhana) nebral slova Pána Kṛṣṇy příliš vážně.

Význam

Pán Kṛṣṇa, který je duchovním učitelem celého vesmíru, přijal roli posla a pověřen Arjunou odešel na shromáždění krále Dhṛtarāṣṭry vyjednávat mír. Kṛṣṇa je Pánem každého, ale jelikož pro Arjunu byl transcendentálním přítelem, s potěšením přijal roli posla jako obyčejný přítel. V tom spočívá krása Pánova chování k Jeho čistým oddaným. Odešel na shromáždění a hovořil o míru a Bhīṣma společně s dalšími velkými generály toto poselství velice ocenili, jelikož ho přednesl Pán Samotný. Duryodhana a jeho otec Dhṛtarāṣṭra však již vyčerpali výsledky svých minulých zbožných činností, a proto nebrali poselství příliš vážně. Tak to vypadá s lidmi, kteří nevykonávají žádné zbožné skutky. Na základě minulých zbožných činností se člověk může stát králem, ale jelikož se výsledky zbožných činů Duryodhany a ostatních postupně ztrácely, z jejich jednání bylo jasné, že království brzy připadne Pāṇḍuovcům. Poselství Boha je pro oddané vždy jako nektar, ale pro neoddané má právě opačnou chut'. Cukrkandl je pro zdravého člověka vždy sladký, ale chutná velice hořce lidem, kteří onemocněli žloutenkou.