Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.1.11

Verš

ajāta-śatroḥ pratiyaccha dāyaṁ
titikṣato durviṣahaṁ tavāgaḥ
sahānujo yatra vṛkodarāhiḥ
śvasan ruṣā yat tvam alaṁ bibheṣi

Synonyma

ajāta-śatroḥ — Yudhiṣṭhira, který nemá nepřítele; pratiyaccha — vrať; dāyam — oprávněný podíl; titikṣataḥ — snášejícího; durviṣaham — nesnesitelné; tava — tvé; āgaḥ — přestupky; saha — společně s; anujaḥ — mladší bratři; yatra — kde; vṛkodara — Bhīma; ahiḥ — pomstychtivý had; śvasan — ztěžka dýchající; ruṣā — ve hněvu; yat — jehož; tvam — ty; alam — jistě; bibheṣi — bojíš se.

Překlad

(Vidura řekl:) Nyní musíš vrátit oprávněný podíl Yudhiṣṭhirovi, který nemá nepřátel a který snášel nevýslovná utrpení, způsobená tvými přestupky. Čeká na to se svými mladšími bratry, mezi nimiž je také pomstychtivý Bhīma, dýchající ztěžka jako had. Jistě z něho máš strach.