Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.29

Verš

indrādayo bāhava āhur usrāḥ
karṇau diśaḥ śrotram amuṣya śabdaḥ
nāsatya-dasrau paramasya nāse
ghrāṇo ’sya gandho mukham agnir iddhaḥ

Synonyma

indra-ādayaḥ — polobozi v čele s nebeským králem Indrou; bāhavaḥ — paže; āhuḥ — se nazývají; usrāḥ — polobozi; karṇau — uši; diśaḥ — čtyři směry; śrotram — sluch; amuṣya — Pána; śabdaḥ — zvuk; nāsatya-dasrau — polobozi známí jako Aśvinī-kumārové; paramasya — Nejvyššího; nāse — nosní dírky; ghrāṇaḥ — čich; asya — Jeho; gandhaḥ — vůně; mukham — ústa; agniḥ — oheň; iddhaḥ — žhnoucí.

Překlad

Jeho paže jsou polobozi vedení Indrou, deset směrů jsou Jeho uši a hmotný zvuk je Jeho sluch. Jeho nosní dírky jsou dva Aśvinī-kumārové a hmotná vůně je Jeho čich. Jeho ústa jsou žhnoucí oheň.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam zde dále rozvádí popis gigantické podoby Osobnosti Božství z jedenácté kapitoly Bhagavad-gīty. Tam je psáno (Bg. 11.30): “Ó Viṣṇu, vidím, jak na všech stranách pohlcuješ lidstvo Svými plamennými ústy. Tvé paprsky zakrývají celý vesmír, který spaluješ Svou strašlivou září.” Śrīmad-Bhāgavatam je tedy postgraduálním studiem studentů Bhagavad-gīty. Obě písma se zabývají vědou o Kṛṣṇovi, Absolutní Pravdě, a jako taková jsou vzájemně spojená.

Je řečeno, že pojetí virāṭ-puruṣi, gigantické podoby Nejvyššího Pána, zahrnuje všechny vládnoucí polobohy i ovládané živé bytosti. I ta nejdrobnější část živé bytosti je ovládána zmocněným zástupcem Pána. Jelikož polobozi jsou zahrnutí v gigantické podobě Pána, uctívání Pána — ať už v Jeho gigantické hmotné podobě či v Jeho věčné transcendentální podobě Pána Śrī Kṛṣṇy — uspokojí i tyto polobohy a všechny ostatní části, stejně jako zalévání kořene stromu přinese energii všem ostatním částem stromu. To znamená, že i materialista se uctíváním vesmírné gigantické podoby Pána dostává na správnou cestu. Není potřeba riskovat neúspěch a obracet se pro splnění různých přání na mnoho polobohů. Jedinou skutečnou bytostí je Pán Samotný a všichni ostatní jsou pomyslní, protože On jediný v Sobě zahrnuje vše ostatní.