Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28

Verš

uraḥ-sthalaṁ jyotir-anīkam asya
grīvā mahar vadanaṁ vai jano ’sya
tapo varāṭīṁ vidur ādi-puṁsaḥ
satyaṁ tu śīrṣāṇi sahasra-śīrṣṇaḥ

Synonyma

uraḥ — vysoké; sthalam — místo (hruď); jyotiḥ-anīkam — zářivé planety; asya — Jeho; grīvā — krk; mahaḥ — planetární systém nad zářivými planetami; vadanam — ústa; vai — přesně; janaḥ — planetární systém výše než Mahar; asya — Jeho; tapaḥ — planetární systém výše než Janas; varāṭīm — čelo; viduḥ — je známý; ādi — původní; puṁsaḥ — osobnost; satyam — nejvyšší planetární systém; tu — ale; śīrṣāṇi — hlava; sahasra — jeden tisíc; śīrṣṇaḥ — ten, kdo má tolik hlav.

Překlad

Hruď gigantické podoby Původní Osobnosti je planetární systém zářivých planet, Jeho krk tvoří planety Mahar, Jeho ústa jsou planety Janas a Jeho čelo je planetární systém Tapas. Nejvyšší planetární systém, známý jako Satyaloka, je hlava toho, který má tisíc hlav.

Význam

Zářící planety jako Slunce a Měsíc se nacházejí téměř ve středu vesmíru, a proto jsou označované za hruď původní gigantické podoby Pána. A nad zářivými planetami, které se také nazývají nebeské planety vládnoucích polobohů, jsou planetární systémy Mahar, Janas a Tapas, a nad nimi je nejvyšší planetární systém Satyaloka, kde sídlí přední vládci kvalit hmotné přírody — Viṣṇu, Brahmā a Śiva. Tento Viṣṇu je Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, který je Nadduší v každé živé bytosti. V Oceánu příčin pluje bezpočet vesmírů a virāṭ-rūpa Pána je v každém z nich, společně s bezpočtem sluncí, měsíců, nebeských polobohů, Brahmů, Viṣṇuů a Śivů, a to vše — jak je řečeno v Bhagavad-gītě (10.42) — je jen zlomkem nepochopitelné síly Pána Kṛṣṇy.