Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.1.27

Verš

dve jānunī sutalaṁ viśva-mūrter
ūru-dvayaṁ vitalaṁ cātalaṁ ca
mahītalaṁ taj-jaghanaṁ mahīpate
nabhastalaṁ nābhi-saro gṛṇanti

Synonyma

dve — dvě; jānunī — dvě kolena; sutalam — planetární systém Sutala; viśva-mūrteḥ — vesmírné podoby; ūru-dvayam — dvě stehna; vitalam — planetární systém jménem Vitala; ca — také; atalam — planety jménem Atala; ca — a; mahītalam — planetární systém jménem Mahītala; tat — toho; jaghanam — boky; mahīpate — ó králi; nabhastalam — vnější prostor; nābhi-saraḥ — pupeční prohlubeň; gṛṇanti — pokládají za.

Překlad

Koleny vesmírné podoby je planetární systém Sutala a dvě stehna jsou planetární systémy Vitala a Atala. Boky jsou Mahītala a vnější prostor je prohlubeň Jeho pupku.