Skip to main content

Bg. 11.30

Verš

lelihyase grasamānaḥ samantāl
lokān samagrān vadanair jvaladbhiḥ
tejobhir āpūrya jagat samagraṁ
bhāsas tavogrāḥ pratapanti viṣṇo

Synonyma

lelihyase — Ty olizuješ; grasamānaḥ — pohlcující; samantāt — ze všech stran; lokān — lidi; samagrān — všechny; vadanaiḥ — ústy; jvaladbhiḥ — planoucími; tejobhiḥ — září; āpūrya — pokrývající; jagat — vesmír; samagram — všechny; bhāsaḥ — paprsky; tava — Tvoje; ugrāḥ — strašlivé; pratapanti — spalují; viṣṇo — ó všeprostupující Pane.

Překlad

Ó Viṣṇu, vidím, jak svými planoucími ústy pohlcuješ všechny lidi na všech stranách. Vycházejí z Tebe strašné spalující paprsky a svou září pokrýváš celý vesmír.