Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.12

Verš

tā āśiṣaḥ prayuñjānāś
ciraṁ pāhīti bālake
haridrā-cūrṇa-tailādbhiḥ
siñcantyo ’janam ujjaguḥ

Synonyma

tāḥ — všechny ženy, manželky a dcery pastevců; āśiṣaḥ — požehnání; prayuñjānāḥ — dávající; ciram — na dlouho; pāhi — nechť se staneš králem Vraji a chráníš všechny její obyvatele; iti — takto; bālake — novorozené dítě; haridrā-cūrṇa — kurkumový prášek; taila-adbhiḥ — smíchaný s olejem; siñcantyaḥ — když pokropily; ajanam — Nejvyšší Osobnost Božství, jež se nikdy nerodí; ujjaguḥ — přednesly modlitby.

Překlad

Manželky a dcery pastevců daly novorozenému dítěti, Kṛṣṇovi, svá požehnání se slovy: “Kéž se staneš králem Vraji a budeš dlouho pečovat o všechny její obyvatele!” Pokropily Nejvyššího Pána, jenž se nikdy nerodí, směsí kurkumového prášku, oleje a vody a přednesly Mu modlitby.