Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.5.1-2

Verš

śrī-śuka uvāca
nandas tv ātmaja utpanne
jātāhlādo mahā-manāḥ
āhūya viprān veda-jñān
snātaḥ śucir alaṅkṛtaḥ
vācayitvā svastyayanaṁ
jāta-karmātmajasya vai
kārayām āsa vidhivat
pitṛ-devārcanaṁ tathā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; nandaḥ — Mahārāja Nanda; tu — jistě; ātmaje — jeho syn; utpanne — když se narodil; jāta — zaplaven; āhlādaḥ — velkou radostí; mahā-manāḥ — který byl velkomyslný; āhūya — pozval; viprān — brāhmaṇy; veda-jñān — kteří byli dokonale obeznámeni s védským poznáním; snātaḥ — poté, co se celý vykoupal; śuciḥ — očistil se; alaṅkṛtaḥ — pěkně oblečený v čistých šatech s ozdobami; vācayitvā — poté, co nechal recitovat; svasti-ayanam — védské mantry (v podání brāhmaṇů); jāta-karma — oslavy narození dítěte; ātmajasya — svého syna; vai — zajisté; kārayām āsa — nechal vykonat; vidhi-vat — podle védských pravidel; pitṛ-deva-arcanam — uctívání předků a polobohů; tathā — také.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Nanda Mahārāja byl nesmírně velkodušný, a když se Pán Śrī Kṛṣṇa narodil jako jeho syn, byl zaplaven radostí. Poté, co se vykoupal, očistil a náležitě oblékl, pozval brāhmaṇy, kteří uměli recitovat védské mantry. Dal pokyn, aby tito kvalifikovaní brāhmaṇové pronášeli příznivé védské hymny, a poté uspořádal pro své dítě obřad u příležitosti narození podle védských pravidel a také nechal uctívat polobohy a předky.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura rozebírá význam slov nandas tu. Říká, že slovo tu není použito k dosažení úplnosti věty, neboť věta je úplná i bez něho. Slouží tedy jinému účelu. I když se Kṛṣṇa zjevil jako syn Devakī, ta se s Vasudevou nemohla těšit ze slavnostního obřadu jāta-karma u příležitosti narození. Místo nich se z něho těšil Nanda Mahārāja, jak uvádí tento verš (nandas tv ātmaja utpanne jātāhlādo mahā-manāḥ). Když se Nanda Mahārāja setkal s Vasudevou, Vasudeva mu nemohl prozradit: “Tvůj syn Kṛṣṇa je ve skutečnosti můj syn. Ty jsi Jeho otcem v jiném, duchovním smyslu.” Kvůli strachu z Kaṁsy nemohl Vasudeva Kṛṣṇovo narození oslavovat, ale Nanda Mahārāja této příležitosti plně využil.

Obřad jāta-karma se může konat po přestřižení pupeční šňůry, spojující dítě s placentou. Jak se to však mohlo stát, když Kṛṣṇu přinesl do domu Nandy Mahārāje Vasudeva? Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura se v této souvislosti snaží doložit odkazem na mnohé śāstry, že Kṛṣṇa se ve skutečnosti narodil jako syn Yaśody, a to ještě předtím, než se narodila Yogamāyā, která je proto označována za Pánovu mladší sestru. Přestože o přestřižení pupeční šňůry může být mnoho pochybností, a dokonce je možné, že k němu vůbec nedošlo, když se zjeví Nejvyšší Osobnost Božství, přijímají se tyto události jako skutečnost. Kṛṣṇa se zjevil v podobě Varāhadevy z Brahmovy nosní dírky, a Brahmā je proto nazván Varāhadevovým otcem. Rovněž významná jsou slova kārayām āsa vidhivat. Nanda Mahārāja byl tak zaplaven radostí z narození svého syna, že neviděl, zda byla šňůra přestřižena nebo ne. Vykonal proto nádherný obřad. Podle názoru některých autorit se Kṛṣṇa ve skutečnosti narodil jako syn Yaśody. V každém případě však můžeme uznat-bez ohledu na hmotné závěry-že když Nanda Mahārāja uspořádal obřad spojený s Kṛṣṇovým narozením, bylo to tak správné. Proto je tento obřad všude známý jako Nandotsava.