Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.48-49

Verš

tayā hṛta-pratyaya-sarva-vṛttiṣu
dvāḥ-stheṣu paureṣv api śāyiteṣv atha
dvāraś ca sarvāḥ pihitā duratyayā
bṛhat-kapāṭāyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ
tāḥ kṛṣṇa-vāhe vasudeva āgate
svayaṁ vyavaryanta yathā tamo raveḥ
vavarṣa parjanya upāṁśu-garjitaḥ
śeṣo ’nvagād vāri nivārayan phaṇaiḥ

Synonyma

tayā — vlivem Yogamāyi; hṛta-pratyaya — zbavenými všech vjemů; sarva-vṛttiṣu — se všemi smysly; dvāḥ-stheṣu — všichni strážci u dveří; paureṣu api — i ostatní obyvatelé domu; śāyiteṣu — pohrouženi do hlubokého spánku; atha — když se Vasudeva pokoušel vynést svého transcendentálního syna z vězení; dvāraḥ ca — a také dveře; sarvāḥ — všechny; pihitāḥ — zhotovené; duratyayā — tvrdé a pevné; bṛhat-kapāṭa — a na velkých vratech; āyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ — se silnou konstrukcí pobitou železnými hřeby a zajištěné železnými řetězy; tāḥ — ty všechny; kṛṣṇa-vāhe — nesoucí Kṛṣṇu; vasudeve — když Vasudeva; āgate — objevil se; svayam — samy; vyavaryanta — otevřely se dokořán; yathā — jako; tamaḥ — tma; raveḥ — když se objeví slunce; vavarṣa — spouštěly déšť; parjanyaḥ — mraky na nebi; upāṁśu-garjitaḥ — mírně hřmící a sesílající jemný déšť; śeṣaḥ — Ananta-nāga; anvagāt — následoval; vāri — kapky deště; nivārayan — zastavující; phaṇaiḥ — roztažením svých kápí.

Překlad

Vlivem Yogamāyi všichni strážci u dveří tvrdě usnuli se smysly neschopnými vnímat a ostatní obyvatelé domu také upadli do hlubokého spánku. Když vyjde slunce, temnota automaticky zmizí a stejně tak, když se objevil Vasudeva, zavřené dveře, masivně pobité železem a zajištěné železnými řetězy, se samy od sebe otevřely. Jelikož mraky na nebi mírně hřměly a sesílaly drobný déšť, Vasudevu již ode dveří následoval Ananta-nāga, expanze Nejvyšší Osobnosti Božství, s roztaženými kápěmi, aby ho i s transcendentálním dítětem chránil.

Význam

Śeṣa-nāga je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství, který má za úkol sloužit Pánu vším potřebným. Když Vasudeva přenášel své dítě, Śeṣa-nāga přišel Pánu sloužit tím, že Ho chránil před mírným deštěm.