Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.47

Verš

tataś ca śaurir bhagavat-pracoditaḥ
sutaṁ samādāya sa sūtikā-gṛhāt
yadā bahir gantum iyeṣa tarhy ajā
yā yoga-māyājani nanda-jāyayā

Synonyma

tataḥ — poté; ca — jistě; śauriḥ — Vasudeva; bhagavat-pracoditaḥ — podle pokynů Nejvyšší Osobnosti Božství; sutam — svého syna; samādāya — opatrně přenášející; saḥ — on; sūtikā-gṛhāt — z místnosti, kde proběhl porod; yadā — když; bahiḥ gantum — jít ven; iyeṣa — přál si; tarhi — přesně v tu dobu; ajā — transcendentální energie, která se také nikdy nerodí; — která; yogamāyā — je známá jako Yogamāyā; ajani — narodila se; nanda-jāyayā — manželce Nandy Mahārāje.

Překlad

Právě v tu chvíli, kdy se Vasudeva na podnět Nejvyšší Osobnosti Božství chystal vynést novorozené dítě z místnosti, kde je Devakī porodila, se narodila Yogamāyā, Pánova duchovní energie, jako dcera ženy Mahārāje Nandy.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura rozebírá, že Kṛṣṇa se zjevil současně jako syn Devakī a jako syn Yaśody, společně s duchovní energií Yogamāyou. Jako syn Devakī se nejprve zjevil v podobě Viṣṇua, a jelikož Vasudeva nedosahoval úrovně čisté lásky ke Kṛṣṇovi, uctíval svého syna jako Pána Viṣṇua. Yaśodā však těšila svého syna Kṛṣṇu, aniž by věděla o Jeho Božství. To je rozdíl mezi Kṛṣṇou, synem Yaśody, a Kṛṣṇou, synem Devakī. To vysvětluje Viśvanātha Cakravartī na základě autoritativního díla zvaného Hari-vaṁśa.