Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.30

Verš

dṛṣṭvātha tat-sneha-vaśo ’smṛtātmā
sa go-vrajo ’tyātmapa-durga-mārgaḥ
dvi-pāt kakud-grīva udāsya-puccho
’gād dhuṅkṛtair āsru-payā javena

Synonyma

dṛṣṭvā — když krávy spatřily telata pod sebou; atha — poté; tat-sneha-vaśaḥ — z nesmírné lásky k telatům; asmṛta-ātmā — jako kdyby se zapomněly; saḥ — to; go-vrajaḥ — stádo krav; ati-ātma-pa-durga-mārgaḥ — z nebývalé náklonnosti k telatům utíkaly svým hlídačům, i když byla cesta nerovná a tvrdá; dvi-pāt — páry nohou najednou; kakut-grīvaḥ — hrby hýbající se společně s krky; udāsya-pucchaḥ — zdvihající hlavy a ocasy; agāt — přiběhly; huṅkṛtaiḥ — hlasitě bučící; āsru-payāḥ — s mlékem prýštícím ze struků; javena — překotně.

Překlad

Když krávy z kopce Govardhanu viděly svá telata, pocítily tak nesmírnou lásku, že zapomněly samy na sebe i na své hlídače, a přestože byla cesta nerovná, dychtivě běžely ke svým telatům. Každá z nich při běhu vypadala, jako kdyby měla jen jeden pár nohou. Plná vemena jim přetékala mlékem, hlavy a ocasy držely zdvižené a hrby se jim hýbaly společně s krky. Tak překotně doběhly ke svým telatům, aby je nakrmily.

Význam

Obvykle se telata a krávy pasou odděleně. Starší muži se starají o krávy a malé děti dohlížejí na telátka. Tentokrát se však stalo, že jakmile krávy spatřily svá telata pod kopcem Govardhanem, okamžitě zapomněly, kam patří. Rozběhly se a jako o překot běželi se zdviženými ocasy a se spojenýma předníma i zadníma nohama, dokud nebyly u svých telátek.