Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.29

Verš

tato vidūrāc carato
gāvo vatsān upavrajam
govardhanādri-śirasi
carantyo dadṛśus tṛṇam

Synonyma

tataḥ — poté; vidūrāt — z nedalekého místa; carataḥ — když se pásly; gāvaḥ — všechny krávy; vatsān — a jejich telata; upavrajam — také se pasoucí poblíž Vṛndāvanu; govardhana-adri-śirasi — na vrcholku kopce Govardhanu; carantyaḥ — když hledaly pastvu; dadṛśuḥ — spatřily; tṛṇam — svěží trávu nablízku.

Překlad

Poté krávy, které se pásly na vrcholku kopce Govardhanu, pohlédly dolů, zda neuvidí nějakou zelenou trávu, a spatřily svá telata, jak se pasou u Vṛndāvanu nedaleko nich.