Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.31

Verš

sametya gāvo ’dho vatsān
vatsavatyo ’py apāyayan
gilantya iva cāṅgāni
lihantyaḥ svaudhasaṁ payaḥ

Synonyma

sametya — poté, co se shromáždily; gāvaḥ — všechny krávy; adhaḥ — dole na úpatí kopce Govardhanu; vatsān — všechna svá telata; vatsa-vatyaḥ — jako kdyby se jim narodila nová telátka; api — přestože již nová telátka měly; apāyayan — krmily je; gilantyaḥ — polykající je; iva — jako kdyby; ca — také; aṅgāni — jejich těla; lihantyaḥ — olizující, jak to dělají, když se jim telátka čerstvě narodí; sva-odhasam payaḥ — vlastní mléko jim vytékalo z vemen.

Překlad

Tyto krávy již měly nová telátka, ale když seběhly z kopce Govardhanu, nechaly kvůli záplavě lásky starší telata pít mléko ze svých vemen a pak začaly dychtivě olizovat jejich těla, jako kdyby je chtěly spolknout.