Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.13.32

Verš

gopās tad-rodhanāyāsa-
maughya-lajjoru-manyunā
durgādhva-kṛcchrato ’bhyetya
go-vatsair dadṛśuḥ sutān

Synonyma

gopāḥ — pastevci krav; tat-rodhana-āyāsa — jejich pokusu zastavit krávy, aby neběžely ke svým telatům; maughya — kvůli zmaření; lajjā — styděli se; uru-manyunā — a zároveň se velice hněvali; durga-adhva-kṛcchrataḥ — i když s velkými potížemi scházeli po nerovné cestě; abhyetya — poté, co tam dorazili; go-vatsaiḥ — společně s telátky; dadṛśuḥ — spatřili; sutān — své syny.

Překlad

Pastevci, kterým se nepodařilo krávy zastavit, aby neběžely ke svým telatům, se styděli a zároveň velice hněvali. S velkými potížemi scházeli po nerovné cestě, ale když dorazili dolů a spatřili své syny, zaplavila je hluboká náklonnost.

Význam

V každém vzrůstala náklonnost ke Kṛṣṇovi. Když pastevci sešli z kopce a spatřili své syny, kteří nebyli nikdo jiný než Kṛṣṇa, jejich láska zesílila.