Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.8.44

Verš

sūta uvāca
pṛthayetthaṁ kala-padaiḥ
pariṇūtākhilodayaḥ
mandaṁ jahāsa vaikuṇṭho
mohayann iva māyayā

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta řekl; pṛthayā — Pṛthou (Kuntī); ittham — toto; kala-padaiḥ — vybranými slovy; pariṇūta — uctívaný; akhila — vesmírný; udayaḥ — sláva; mandam — jemně; jahāsa — usmál se; vaikuṇṭhaḥ — Pán; mohayan — uchvacující; iva — jako; māyayā — Jeho mystická síla.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Když Pán vyslechl modlitby Kuntīdevī, které Ho oslavovaly vybranými slovy, jemně se usmál. Jeho úsměv byl okouzlující stejně jako Jeho mystická síla.

Význam

Je řečeno, že vše okouzlující představuje Pána. Podmíněné duše, které se neustále snaží vládnout hmotnému světu, jsou také okouzleny Jeho mystickými silami, ale Jeho oddaní jsou okouzleni jinak — slávou Pána — a patří jim Jeho milostivá požehnání. Jeho energie se projevuje různými způsoby, stejně jako elektrická energie má mnoho způsobů použití. Śrīmatī Kuntīdevī se ve svých modlitbách snažila vyjádřit alespoň zlomek Jeho slávy. Jelikož uctívání Pána vybranými slovy je obvyklou činností všech Jeho oddaných, Pán je známý jako Uttamaśloka. Žádné množství vybraných slov nebude nikdy moci vyčíslit Jeho slávu, ale Pán je přesto s modlitbami spokojen, stejně jako otce potěší i neumělé pokusy jeho stěží mluvícího dítěte. Slovo māyā se užívá ve dvou smyslech: klam a milost. Zde slovo māyā vyjadřuje milost Pána vůči Kuntīdevī.