Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.6.8

Verš

ahaṁ ca tad-brahma-kule
ūṣivāṁs tad-upekṣayā
dig-deśa-kālāvyutpanno
bālakaḥ pañca-hāyanaḥ

Synonyma

aham — já; ca — také; tat — to; brahma-kule — v bráhmanské škole; ūṣivān — žil; tat — ní; upekṣayā — závisející na; dik-deśa — směr a zem; kāla — čas; avyutpannaḥ — nezkušený; bālakaḥ — pouhé dítě; pañca — pět; hāyanaḥ — let staré.

Překlad

Když jsem byl jen pětileté dítě, žil jsem v bráhmanské škole. Závisel jsem na mateřské lásce a neznal žádnou jinou zem.