Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.19.7

Verš

iti vyavacchidya sa pāṇḍaveyaḥ
prāyopaveśaṁ prati viṣṇu-padyām
dadhau mukundāṅghrim ananya-bhāvo
muni-vrato mukta-samasta-saṅgaḥ

Synonyma

iti — takto; vyavacchidya — když se rozhodl; saḥ — král; pāṇḍaveyaḥ — důstojný potomek Pāṇḍuovců; prāya-upaveśam — postit se do smrti; prati — k; viṣṇu-padyām — na břeh Gangy (která emanuje z lotosových nohou Pána Viṣṇua); dadhau — odevzdal se; mukunda-aṅghrim — lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy; ananya — bez vychýlení; bhāvaḥ — v duchu; muni-vrataḥ — se sliby mudrce; mukta — osvobozen od; samasta — všechny druhy; saṅgaḥ — společnosti.

Překlad

Takto se král, důstojný potomek Pāṇḍuovců, jednou provždy rozhodl a usedl na břehu Gangy, aby se až do smrti postil a aby se odevzdal lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, který jediný může udělit osvobození. Zřekl se veškeré společnosti a připoutanosti a složil sliby mudrce.

Význam

Voda Gangy posvěcuje všechny tři světy včetně bohů a polobohů, protože emanuje z lotosových nohou Osobnosti Božství Viṣṇua. Pán Kṛṣṇa je zřídlem principu viṣṇu-tattva, a proto Jeho lotosové nohy mohou osvobodit od všech hříchů, včetně přestupku, kterého se král dopustil vůči brāhmaṇovi. Mahārāja Parīkṣit se proto rozhodl meditovat o lotosových nohách Pána Śrī Kṛṣṇy, který je Mukundou neboli dárcem všech osvobození. Břehy Gangy a Yamuny dávají možnost vzpomínat na Pána neustále. Mahārāja Parīkṣit se zřekl veškeré hmotné společnosti a meditoval o lotosových nohách Pána Kṛṣṇy. Tak vypadá osvobození. Zříci se veškeré hmotné společnosti znamená zcela skoncovat s dalšími hříchy a meditovat o lotosových nohách Pána znamená osvobodit se od účinků všech předchozích hříchů. Podmínky hmotného světa jsou takové, že člověk musí hřešit, buď chtěně nebo nechtěně, a nejlepším příkladem je Mahārāja Parīkṣit, který byl uznáván jako zbožný a svatý král. I on se však stal obětí přestupku, přestože se nikdy takové chyby nechtěl dopustit. Byl také proklet, ale jelikož byl velkým oddaným Pána, i takové životní zvraty pro něho byly příznivé. Zásadou je, že člověk se ve svém životě nemá vědomě dopouštět žádného hříchu a má neustále vzpomínat na lotosové nohy Pána. Jedině v takové náladě bude Pán pomáhat oddanému, aby dělal náležitý pokrok na cestě k osvobození a dosáhl tak lotosových nohou Pána. I když se oddaný nechtěně nějakých hříchů dopustí, odevzdanou duši Pán zachrání od všech hříchů, jak potvrzují všechna písma.

sva-pāda-mūlaṁ bhajataḥ priyasya
tyaktāny abhāvasya hariḥ pareśaḥ
vikarma yac cotpatitaṁ kathañcid
dhunoti sarvaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ