Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.63

Verš

eta śuni’ lokera mane ha-ila saṁśaya
‘sambhave, — dhana-lobhe loka chāḍe dharma-bhaya’

Synonyma

eta śuni' — když si to vše vyslechli; lokera — všech lidí; mane — v myslích; ha-ila — byla; saṁśaya — pochyba; sambhave — možné; dhana-lobhe — z touhy po penězích; loka — nějaký člověk; chāḍe — poruší; dharma-bhaya — náboženské zásady.

Překlad

Když lidé vše vyslechli, byli na pochybách. Připadalo jim docela možné, že kvůli penězům člověk někdy poruší i náboženské zásady.