Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.62

Verš

tomarā sakala loka karaha vicāre
‘mora pitāra kanyā dite yogya ki ihāre’

Synonyma

tomarā — vy; sakala — všichni; loka — lidé; karaha — jen učiňte; vicāre — posouzení; mora — mého; pitāra — otce; kanyā — dceru; dite — darovat; yogya — vhodné; ki — zda je; ihāre — jemu.

Překlad

„Vy všichni zde shromáždění jste urození lidé. Posuďte tedy prosím, je-li vhodné tomuto chudému brāhmaṇovi darovat dceru mého otce.“