Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.31

Verš

choṭa-vipra kahe, — “yadi kanyā dite mana
gopālera āge kaha e satya-vacana”

Synonyma

choṭa-vipra kahe — mladší brāhmaṇa odpověděl; yadi — jestliže; kanyā — dceru; dite — dát; mana — mysl; gopālera — Božstvem Gopāla; āge — před; kaha — řekni; e — tato; satya-vacana — pravdivá slova.

Překlad

Mladší brāhmaṇa odpověděl: „Jestliže ses rozhodl dát mi svoji mladou dceru, pak to řekni před Gopālovým Božstvem.“