Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.146

Verš

hāse, kānde, nāce prabhu huṅkāra garjana
tina-krośa patha haila — sahasra yojana

Synonyma

hāse — směje se; kānde — naříká; nāce — tančí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; huṅkāra — extatické výkřiky; garjana — řev; tina-krośa — deset kilometrů; patha — cesty; haila — stalo se; sahasra yojana — tisíce kilometrů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se smál, naříkal, tančil a vydával mnoho extatických výkřiků a zvuků. Chrám byl pouhých deset kilometrů daleko, ale Jemu to připadalo jako tisíce kilometrů.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi považoval jeden okamžik za dvanáct let. Když zdálky uviděl Jagannāthův chrám, upadl do takové extáze, že považoval těchto deset kilometrů za cestu dlouhou tisíce kilometrů.