Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.121

Verš

ei icchāya lajjā pāñā viṣṇu-smaraṇa kaila
hena-kāle bhoga sari’ ārati bājila

Synonyma

ei icchāya — kvůli tomuto přání; lajjā — stud; pāñā — dostávající; viṣṇu-smaraṇa — vzpomínání na Pána Viṣṇua; kaila — činil; hena-kāle — tehdy; bhoga — jídlo; sari' — po dokončení; ārati — obřad ārati; bājila — zněl.

Překlad

Mādhavendra Purī se velmi zastyděl, že chtěl ochutnat sladkou rýži, a okamžitě začal myslet na Pána Viṣṇua. Mezitím bylo dokončeno obětování a začal obřad ārati.