Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.274

Verš

nānā-bhāvera bhakta-jana,haṁsa-cakravāka-gaṇa,
yāte sabe’ karena vihāra
kṛṣṇa-keli sumṛṇāla,
yāhā pāi sarva-kāla,
bhakta-haṁsa karaye āhāra

Synonyma

nānā-bhāvera bhakta-jana — oddaní vychutnávající si vztahy s Kṛṣṇou v různých extázích; haṁsa-cakravāka-gaṇa — přirovnáni k labutím a ptákům cakravāka; yāte — na tom místě; sabe' — všichni; karena vihāra — užívají si života; kṛṣṇa-keli — Kṛṣṇovy zábavy; su-mṛṇāla — sladká poupata; yāhā pāi — která lze dostat; sarva-kāla — věčně; bhakta-haṁsa — oddaní, kteří jsou jako labutě; karaye — činí; āhāra — jedení.

Překlad

Oddaní, kteří mají vztah s Kṛṣṇou, jsou jako labutě a ptáci cakravāka hrající si v tomto lese lotosů. Poupata lotosů jsou Kṛṣṇovy zábavy, potrava labutích oddaných. Pán Śrī Kṛṣṇa je neustále pohroužený ve svých transcendentálních zábavách, takže oddaní kráčející ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua mohou tato lotosová poupata neustále pojídat, protože to jsou Pánovy zábavy.