Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.219

Verš

sthānābhilāṣī tapasi sthito ’haṁ
tvāṁ prāptavān deva-munīndra-guhyam
kācaṁ vicinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho ’smi varaṁ na yāce

Synonyma

sthāna-abhilāṣī — touží po vysokém postavení v hmotném světě; tapasi — v tvrdé askezi; sthitaḥ — pohroužen; aham — já; tvām — Tebe; prāptavān — získal; deva-muni-indra-guhyam — těžké dosáhnout i pro velké polobohy, světce a krále; kācam — střep; vicinvan — hledal; api — i když; divya-ratnam — transcendentální drahokam; svāmin — ó můj Pane; kṛta-arthaḥ asmi — jsem naprosto spokojen; varam — jakékoliv požehnání; na yāce — nežádám.

Překlad

„(Dhruva Mahārāja na požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství řekl:) ,Ó můj Pane, prováděl jsem tvrdou askezi, protože jsem hledal hmotně bohaté postavení. Nyní jsem však získal Tebe, jehož velmi těžko dosáhnou dokonce i velcí polobozi, světci a králové. Hledal jsem skleněný střep a místo toho jsem našel ten nejcennější drahokam. Mám z toho takovou radost, že Tě nežádám o žádné požehnání.“

Význam

Tento verš je z Hari-bhakti-sudhodayi (7.28).