Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.220

Verš

ei cāri artha saha ha-ila ‘teiśa’ artha
āra tina artha śuna parama samartha

Synonyma

ei — těmito; cāri — čtyřmi; artha — významy; saha — s; ha-ila — bylo; teiśa artha — dvacet tři různých výkladů; āra tina artha — další tři výklady; śuna — poslouchej; parama samartha — velmi silné.

Překlad

„Vedle devatenácti dřívějších výkladů jsou zde další čtyři, ve kterých je slovo ,ātmārāmà použito ve smyslu ,ti, kdo jednají pod vlivem tělesného pojetí̀. Celkem jich je tedy dvacet tři. Nyní si poslechni další tři velmi vhodné významy.“

Význam

Další tři významy verše se objeví, když (1) slovo ca chápeme jako „v průběhu času“, (2) slovo ca chápeme jako eva a slovo api chápeme jako „pokárání“, a (3) slovo nirgrantha chápeme jako „ten, kdo je velmi chudý, bez peněz“.