Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81

Verš

sadā svarūpa-samprāptaḥ
sarva-jño nitya-nūtanaḥ
sac-cid-ānanda-sāndrāṅgaḥ
sarva-siddhi-niṣevitaḥ
athocyante guṇāḥ pañca
ye lakṣmīśādi-vartinaḥ
avicintya-mahā-śaktiḥ
koṭi-brahmāṇḍa-vigrahaḥ
avatārāvalī-bījaṁ
hatāri-gati-dāyakaḥ
ātmārāma-gaṇākarṣīty
amī kṛṣṇe kilādbhutāḥ

Synonyma

sadā — neustále; svarūpa-samprāptaḥ — spočívající ve své věčné povaze; sarva-jñaḥ — vševědoucí; nitya-nūtanaḥ — věčně svěží; sat-cit-ānanda-sāndra-aṅgaḥ — zhuštěná podoba věčnosti, poznání a blaženosti; sarva-siddhi-niṣevitaḥ — obsluhovaný všemi mystickými dokonalostmi; atha — nyní; ucyante — je řečeno; guṇāḥ — vlastnosti; pañca — pět; ye — které; lakṣmī-īśa — ve vlastníkovi bohyně štěstí; ādi — a tak dále; vartinaḥ — zastoupené; avicintya — nepochopitelný; mahā-śaktiḥ — vlastnící svrchovanou energii; koṭi-brahmāṇḍa — tvořenou nespočetnými vesmíry; vigrahaḥ — mající tělo; avatāra — inkarnací; āvalī — skupin; bījam — zdroj; hata-ari — nepřátelům, které zabil; gati-dāyakaḥ — dávající osvobození; ātmārāma-gaṇa — těch, kdo jsou vnitřně zcela spokojení; ākarṣī — přitahující; iti — tak; amī — tyto; kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; kila — zajisté; adbhutāḥ — velmi úžasné.

Překlad

„  ,Tyto vlastnosti jsou: (1) Pán se neustále nachází ve svém původním postavení, (2) je vševědoucí, (3) je vždy svěží a mladý, (4) je zhuštěnou podobou věčnosti, poznání a blaženosti a (5) vlastní veškerou mystickou dokonalost. Existuje dalších pět vlastností, které se nacházejí na Vaikuṇṭhách v Nārāyaṇovi, Pánu Lakṣmī. Tyto vlastnosti jsou přítomné také v Kṛṣṇovi, ale ne v polobozích, jako je Pán Śiva, nebo v jiných živých bytostech. Jedná se o tyto: (1) Pán vlastní nepochopitelnou svrchovanou moc, (2) ze svého těla projevuje nesčetné vesmíry, (3) je původním zdrojem všech inkarnací, (4) nepřátelům, které zabije, udílí osvobození a (5) má schopnost upoutat pozornost vznešených osobností, jež jsou spokojené samy v sobě. I když jsou tyto vlastnosti přítomné v Nārāyaṇovi, vládnoucím Božstvu Vaikuṇṭh, jsou ještě úžasnějším způsobem přítomné v Kṛṣṇovi.̀  “