Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87

Verš

asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra
‘strī-saṅgī’ — eka asādhu, ‘kṛṣṇābhakta’ āra

Synonyma

asat-saṅga-tyāga — odmítnutí společnosti neoddaných; ei — toto; vaiṣṇava-ācāra — chování vaiṣṇavy; strī-saṅgī — ten, kdo vyhledává společnost žen za účelem smyslového požitku; eka — jeden; asādhu — kdo není svatý; kṛṣṇa-abhakta — ten, kdo není oddaným Pána Kṛṣṇy; āra — další.

Překlad

„Vaiṣṇava by se měl neustále vyhýbat společnosti obyčejných lidí, protože jsou příliš hmotně připoutaní, a to zvláště k ženám. Vaiṣṇavové by se také měli vyhnout společnosti těch, kdo nejsou oddanými Pána Kṛṣṇy.“